Bromfietsen: schoner en stiller

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:28-06-2011
 • Aantal pagina's:80
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 583 5
 • Artikelnummer:218R
 
€ 49,00
excl. 6% btw
 • Er zijn ruwweg twee manieren om bromfietshinder aan te pakken: ingrijpen op het rijgedrag van de bromfietser, en bevorderen dat er meer schone en stille bromfietsen komen. De publicatie laat zien waar en hoe een gemeentelijke overheid zinvol kan ingrijpen. De hinder, mogelijke maatregelen en de effecten daarvan worden besproken. Ook komen de kosten en de haalbaarheid aan de orde, en wordt een handreiking gegeven voor een succesvolle implementatie.
 • Samenvatting
  1 Bromfietsen en luchtkwaliteit in het kort
  2 Probleeminventarisatie
  2.1 Hinder door brom/snorfietsers
  2.2 Aandeel brom/snorfietsers in het verkeer
  2.3 Voorbeeldsituaties
  2.4 Bijdrage aan de emissies
  2.5 Bijdrage aan de concentraties
  2.5.1 Bijdrage brom/snorfietsen uit perspectief fietser/voetganger
  2.6 Bijdrage aan de geluidsbelasting
  2.7 Verkeersveiligheid
  3 Oplossingsrichtingen en effecten
  4 Maatregelen om het gedrag te beïnvloeden
  4.1 Intensivering van de handhaving
  4.2 Geautomatiseerde snelheidscontroles met mobiele camera’s
  4.3 Introductie puntenrijbewijs
  4.4 Melding overtredingen bij verzekeringsmaatschappijen
  4.5 Verbod op opvoersets
  4.6 Jaarlijkse APK
  4.7 Verzwaren van de sancties voor opvoeren
  5 Maatregelen om het voertuigpark te beïnvloeden
  5.1 Oplaadpunten e-scooters uitbreiden
  5.2 Sloopregeling oude brom/snorfietsen
  5.3 Subsidie bij aanschaf e-scooter
  5.4 Convenanten met bedrijven
  5.5 Duurzaam inkopen en marktontwikkeling
  6 Vergelijking en effecten van maatregelen
  6.1 Effecten van maatregelen op oplossingsrichtingen
  6.2 Maximale effecten van oplossingsrichtingen
  6.2.1 Effecten op de verkeersemissies
  6.2.2 Effecten op de concentraties
  6.2.3 Effecten op geurhinder
  6.2.4 Effecten op geluid
  6.2.5 Effecten op de verkeersveiligheid
  6.3 Vergelijking effecten van maatregelen
  6.4 Haalbaarheid, kosten en kosteneffectiviteit
  6.5 Actoren
  7 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
  7.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
  7.2 Invloed van het wegverkeer op emissie en concentratie
  7.3 Het Solve-programma
  Literatuur en websites
  Bijlagen:
  I Sloopregeling ‘overeenkomst autodemontagebedrijf’ gemeente Zaanstad
  II Subsidieregeling elektrische scooters: ‘overeenkomst leverancier’ gemeente Zaanstad
  III Verklaring betreffende uitbetaling slooppremie gemeente Zaanstad
  IV Aanvraagformulier voor vaststelling aanschafsubsidie
  V Emissiewetgeving voor brom/snorfietsen
  VI Toelichting op het Solve-programma
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven