Brochure: Wat betekent de NoMo voor gemeenten?

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Koos Louwerse, Ligtermoet en Partners
  • Datum uitgifte:30 aug 2007
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D6351

Deze brochure gaat over de betekenis van de Nota Mobiliteit (NoMo) voor gemeenten.

Prijs per stuk: Gratis

Met deze brochure wil het Kennisplatform Verkeer en Vervoer gemeentelijke bestuurders en beleidsambtenaren helpen bij het concreter maken van abstracte formuleringen uit de Nota Mobiliteit. Ook wijst de brochure de weg naar meer informatie over bepaalde onderwerpen, waaraan gemeenten invulling kunnen geven. Telkens wordt verwezen naar de belangrijkste websites en overzichtsdocumenten. Daar is ook de meest actuele informatie te vinden over praktijkvoorbeelden.