Brochure Regionale exploitatie verkeersmanagement

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Ronald van Meggelen, Marcel Westerman
  • Datum uitgifte:22 mei 2011
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D6416

Deze brochure beschrijft het belang van een goede regionale exploitaite van verkeersmanagement.

Prijs per stuk: Gratis

Deze exploitatie betreft het operationele, functionele en technische beheer van verkeersmanagementsystemen. Het blijkt dat deze exploitatie lastig te organiseren is en dat staat de duurzame toepassing van verkeersmanagement systemen in de weg.

Over dit thema is ook handreiking beschikbaar en in 2010 is er een KpVV-bericht over uitgebracht .