Brochure Openbaar parkeren - kosten, opbrengsten en maatschappelijke lasten

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Ecorys Amsterdam
  • Datum uitgifte:01 jan 2006
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D7118

Brochure 18 in de reeks Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement.

Prijs per stuk: Gratis

Er is weinig inzicht in de kosten en opbrengsten van parkeren op lokaal niveau. De stijgende parkeertarieven zijn vaak onderwerp van discussie. Ook gemeentelijke rekenkamers stellen in toenemende mate de doelmatigheid en de effictiviteit van het gemeentelijke parkeerbeleid aan de orde.

Deze uitgave biedt een helder inzicht in de prijs van openbare parkeerplaats en de verschillende dilemma's en aspecten die van invloed zijn op het parkeerbeleid.