Brochure 'Het managen van een gebiedsgericht project'

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:12 jun 2006
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D6434

Het managen van een gebiedsgericht project zoals een benuttingsproject of verkeersveiligsheidplan vraagt niet alleen om inhoudelijke kwaliteiten, maar om een verkeersprofessional die oog en feeling heeft voor de bestuurlijke en organisatorische kanten van een dergelijk project.

Prijs per stuk: Gratis

Deze brochure geeft aan waar de verkeersprofessional in een gebiedgerichte aanpak staat en geeft tips om hier handig mee om te gaan. Deze kennis is door een denktank van drie consultants afgeleid uit de praktijk van gebiedsgericht benutten.