Brochure 'Geïntegreerd parkeerbeleid: de uitdaging voor het werkveld'

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Ecorys AVM
  • Datum uitgifte:01 dec 2005
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D10009

Brochure 13 in de reeks Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement.

Prijs per stuk: Gratis

Een inleiding op de procesmatige aspecten van parkeerbeleid. Inhoudelijke kennis van parkeerbeleid is vandaag de dag onvoldoende om gemeentelijk parkeerbeleid vorm te geven. Nationale parkeernormen bestaan niet meer en parkeren hangt meer en meer samen met vraagstukken over bereikbaarheid en stedelijke kwaliteit. Dat betekent meer samenwerking vanuit het vakgebied parkeren met collega's van ander afdelingen, andere gemeenten, particulieren en private partijen. Dat vraagt kennis van een meer procesmatige aanpak. Deze brochure beschrijft het toenemend belangvan het proces om te komen tot geïntegreerd parkeerbeleid.