Brochure 'Gebiedsgerichte Samenwerking: organisatie en afbakening'

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:29 okt 2005
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D8288

Samenwerken vraagt andere kennis en vaardigheden dan veel verkeerskundigen tot voor kort nodig hadden.

Prijs per stuk: Gratis

Samenwerken vraagt andere kennis en vaardigheden dan veel verkeerskundigen tot voor kort nodig hadden. Vooral de organisatie en afbakening van gebiedsgerichte samenwerking roepen veel vragen op, zoals:

  • Wat zijn er voor samenwerkingsvormen?
  • Hoe kom je tot een samenwerking?
  • Wanneer moet je de samenwerking formaliseren?
  • Moeten we een mobiliteitsfonds instellen?

Deze brochure helpt bij het vinden van antwoord op dit soort vragen. Naast een overzicht van deze kennis uit de praktijk, bevat de brochure een aantal handige checklists die u kunt gebruiken bij het samenwerkingsproces.