Brief aan de Tweede Kamer over Pilots doelgroepenvervoer

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 sep 2008
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D10733

Begeleidende brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer bij het evaluatierapport van AGV-Movaries: Bundeling doelgroepenvervoer; eindrapport 1-meting.