Betrouwbaarheid van zettingsprognoses

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2004
 • Aantal pagina's:116
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 430 7
 • Artikelnummer:204

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Grondwerk en funderingen.

 
€ 62,00
excl. 6% btw
 • Een antwoord op de vraag hoe betrouwbaar de resulterende (eind)zettingen van berekeningsmodellen zijn. Bij de aanleg van (spoor)wegen op slappe bodems speelt immers altijd de vraag in hoeverre die bodem zich zal zetten door belasting van de constructie.
   
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Algemeen
  1.2 Probleem en doel
  1.3 Werkwijze CROW-werkgroep
  1.4 Inhoudelijke toelichting en afbakening
  1.5 Leeswijzer
  2 Nomenclatuur
  2.1 Inleiding
  2.2 Terminologie
  2.3 Aanbevelingen
  3 Zettingseisen
  3.1 Inleiding
  3.2 Enquête zettingseisen
  3.3 Grenstoestand en waarde zettingseis
  3.4 Achtergrond van zettingseisen
  3.4.1 Economische overwegingen
  3.4.2 Langsonvlakheid
  3.4.3 Helling stootplaten
  3.4.4 Verkanting
  3.5 Algemene procedure voor het bepalen van een zettingseis
  4 Stappenplan voor het opstellen van een zettingsprognose
  4.1 Inleiding
  4.2 Beschrijving van de stappen
  4.3 Kennismanagement
  5 Onnauwkeurigheid van de zettingsprognose in de praktijk (cases)
  5.1 Inleiding
  5.2 Beschrijving cases en verstrekte gegevens
  5.3 Resultaten en evaluatie
  5.4 Conclusies
  5.5 Aanbevelingen
  6 Fouten- en onzekerheidsbronnen
  6.1 Inleiding
  6.2 Indicatief overzicht
  6.3 Achtergrond foutenbronnen
  6.4 Verkenning ondergrond
  6.4.1 Terreinonderzoek
  6.4.2 Laboratoriumonderzoek
  6.4.3 Interpretatie
  6.4.4 Bijdrage aan de onnauwkeurigheid van de zettingsprognose
  6.5 Schematisering ondergrond
  6.5.1 Grondlagen
  6.5.2 Initiële spanningstoestand
  6.5.3 Keuze maatgevend profiel
  6.5.4 Ondergrond onder bestaande baan bij aanaardingen
  6.5.5 Bijdrage aan de onnauwkeurigheid van de zettingsprognose
  6.6 Zettingsberekening en parameters
  6.6.1 Berekeningsmethoden
  6.6.2 Bijdrage aan de onnauwkeurigheid van de zettingsprognose
  6.7 Modellering ophoging
  6.7.1 Gewicht ophoging en uitvoeringsfasering
  6.7.2 Bijdrage aan de onnauwkeurigheid van de zettingsprognose
  6.8 Modellering uitvoeringsvariant
  6.8.1 Berekeningsmethoden
  6.8.2 Bijdrage verticale drainage aan de onnauwkeurigheid van de zettingsprognose
  6.9 Uitvoering
  6.9.1 Monitoring
  6.9.2 Bijdrage aan de onnauwkeurigheid van de zettingsprognose
  7 Statistische onderbouwing met Monte Carlo-analyse
  7.1 Inleiding
  7.2 Beschouwde geometrie
  7.3 Uitgangspunten, randvoorwaarden en aannamen
  7.4 Theorie
  7.5 Resultaten
  7.6 Conclusies
  8 Checklist en scorekaart
  8.1 Inleiding
  8.2 Checklist en scorekaart
  8.3 Praktisch instrument
  9 Conclusies en aanbevelingen
  Literatuur
  Bijlagen
  I Ontwerpaspecten, risico’s, monitoring en maatregelen (voorbeeld)
  II Berekeningsmodellen
  Literatuur bij bijlage II
  III Lijst van begrippen en trefwoorden
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven