Bestelverkeer en luchtkwaliteit

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:28 jul 2011
  • Aantal pagina's:96
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 585 9
  • Artikelnummer:218Q
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van schone bestelvoertuigen, hangen nauw samen met het invoeren van een milieuzone voor bestelverkeer. De publicatie beschrijft hoe u maatregelen uitwerkt, welke effecten te verwachten zijn en hoe u een definitief pakket van maatregelen kiest. Toepassing van de maatregelen kan niet alleen leiden tot een betere luchtkwaliteit, maar ook tot een efficiëntere bevoorrading, een betere bereikbaarheid, een aantrekkelijker winkel- en leefklimaat en een verbeterde verkeersveiligheid.
Samenvatting
1 Bestelverkeer en luchtkwaliteit in het kort
1.1 Wat is een bestelvoertuig?
1.2 Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto’s
1.3 Leeswijzer
2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
2.2 Invloed wegverkeer op emissie en concentratie
3 Bestelverkeer: karakteristieken en luchtkwaliteit
3.1 Kenmerken binnenstedelijk bestelverkeer
3.2 Bijdrage bestelverkeer aan luchtkwaliteit
4 Stimulerende maatregelen voor schoon bestelverkeer
4.1 Overzicht maatregelen
4.2 Definiëren doelgroep: welke voertuigen worden gestimuleerd?
4.3 Lokaal maatwerk
4.4 Effecten van stimulerende maatregelen
4.5 Totaalpakket van maatregelen
5 Luchtkwaliteitseffecten
5.1 Directe verschoningseffecten
5.2 Indirecte verkeerseffecten
6 Conclusies luchtkwaliteit
Literatuur en websites
Bijlagen
I Factsheets
II Intentieverklaring
III Uitgangspunten luchtkwaliteitsberekeningen
IV Resultaten luchtkwaliteitsberekeningen
V Toelichting op het Solve-programma