Beschrijving van het Fietscomfortmetingmodel

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:31 mei 2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D12-01
Prijs per stuk: Gratis

In dit rapport wordt het dynamische fietscomfortmetingmodel beschreven, dat het voor verscheidene marktpartijen mogelijk maakt om fietscomfortmetingen uit te voeren op basis van het in dit rapport beschreven FCM-model.
Inleiding
1 Meetproces en randvoorwaarden
1.1 Meetomstandigheden
1.2 Apparatuur en verwerking
2 Filteren gemeten profiel
3 Mechanica-model-berekening
3.1 Het model
3.2 Analytische modelbeschrijving
4 Conversie versnellingen asniveau naar zadelniveau
4.1 Bepaling frequentieresponscurve FCM
4.2 Bepaling van meer frequentieresponscurven van een standaardfiets
4.3 Vertaling FCM naar virtuele fiets
5 ISO-weging verschillende frequenties
6 Panelbeoordeling
6.1 Correlatie fietsersoordeel versus FCM-waarde
Bijlage I Wegingscurve ISO-2631-1:1997