Beschrijving van het Fietscomfortmetingmodel

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:31-05-2012
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D12-01
 • Thema: Fiets en voetganger
 
Gratis
 • In dit rapport wordt het dynamische fietscomfortmetingmodel beschreven, dat het voor verscheidene marktpartijen mogelijk maakt om fietscomfortmetingen uit te voeren op basis van het in dit rapport beschreven FCM-model.
 • Inleiding
  1 Meetproces en randvoorwaarden
  1.1 Meetomstandigheden
  1.2 Apparatuur en verwerking
  2 Filteren gemeten profiel
  3 Mechanica-model-berekening
  3.1 Het model
  3.2 Analytische modelbeschrijving
  4 Conversie versnellingen asniveau naar zadelniveau
  4.1 Bepaling frequentieresponscurve FCM
  4.2 Bepaling van meer frequentieresponscurven van een standaardfiets
  4.3 Vertaling FCM naar virtuele fiets
  5 ISO-weging verschillende frequenties
  6 Panelbeoordeling
  6.1 Correlatie fietsersoordeel versus FCM-waarde
  Bijlage I Wegingscurve ISO-2631-1:1997
Scroll naar boven