CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Bereikbaarheid in beeld

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Auteur:Goudappel Coffeng, KpVV
  • Datum uitgifte:16-01-2009
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D6333
  • Thema: Bereikbaarheid

Het verkeers- en vervoerbeleid op verschillende niveau's, nationaal, regionaal en lokaal en de onderlinge samenhang is een belangrijk onderwerp. Met deze bundel wil het KpVV de aanpak van de netwerkanalyses in herinnering roepen, overzicht geven van mogelijke toepassingen van analyses en bijdragen aan kennisontwikkeling en -uitwisseling.

 
Gratis
  • De bundel helpt beleidsmakers bij het vinden van informatie over regionale deur-tot-deurbereikbaarheid, in samenhang met veiligheid en leefbaarheid. De kapstok is het zogenaamde Lagen- en Fasenmodel (Goudappel / KpVV 2006).

    De bundel valt uiteen in twee delen: deel I schetst de beleidscontext en aanpak van bereikbaarheidsstudies. Deel II gaat in op het instrumentarium.

Scroll naar boven