CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Bereikbaarheid beschreven. Vier essays voor het KpVV in het kader van de netwerkaanpak.

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:Jan Perdonk, Frank Appelman, Erik Verroen, Henk Tr
 • Datum uitgifte:12-06-2008
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D8246
 • Thema: Bereikbaarheid
 
Gratis
 • Update:

  In 2012 is de Nota Mobiliteit vervangen door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De SVIR bevat de visie van het Rijk op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid, ruimte, milieu en leefbaarheid. De essentiele onderdelen uit de Nota Mobiliteit zijn in aangepast vorm overgenomen in de SVIR. Zie ook Achtergronden: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Binnen de Uitvoeringsagenda van de Nota Mobiliteit is één van de speerpunten het vervolg van de netwerkanalyse: “Van netwerkanalyse naar netwerkaanpak”. Bij de uitvoering van de netwerkanalyses zijn partijen op verschillende vraagstukken gestuit:

  • Kennis over bereikbaarheid van deur tot deur en de multimodale afwegingen daarbij;
  • Verbetering en afstemming van de informatievoorziening ten behoeve van projecten en besluitvormingsprocessen.

  De conclusie van een door het KpVV georganiseerde expertmeeting was dat meer inzicht nodig is in onder andere:

  • definitie en monitoring van bereikbaarheid;
  • beschrijving kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van multimodale verplaatsingen.

  Het KpVV heeft aan vier consultants gevraagd in essayvorm aandacht te besteden aan:

  De strekking van de essays is: wat zouden de overheden ter hand moeten nemen rond dit vraagstuk?

Scroll naar boven