Beplanting en luchtkwaliteit

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:02 apr 2012
  • Aantal pagina's:72
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 600 9
  • Artikelnummer:218T

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Bomen.


Bomen en beplanting bieden vele voordelen voor stadsbewoners en -bezoekers: schaduw, verkoeling, verfraaiing van het straatbeeld, etc. Maar kunnen ze ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit? Met name op plaatsen waar die niet aan de eisen voldoet? Die vragen zijn actueel in het kader van de Europese richtlijn die grenswaarden stelt voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Veel lokale overheden vinden het gebruik van beplanting voor het verminderen van de luchtvervuiling een interessante gedachte. Door de tegenstrijdige berichten worstelen zij echter met de vraag of zij er verstandig aan doen om, specifiek voor dit doel, bomen of ander groen in te zetten. Deze uitgave geeft gerichte antwoorden op 64 vragen en is bedoeld voor medewerkers, bestuurders en adviseurs van decentrale overheden binnen de vakgebieden milieu, groen en ontwerp en beheer van de openbare ruimte.
 
Beplanting en luchtkwaliteit in het kort
1 Luchtkwaliteit en beleid
2 Mechanismen algemeen
Verspreiding van emissies
Verwijderen van fijn stof
Verwijderen van gasvormige verontreinigingen
Overige mechanismen
3 Effecten op luchtkwaliteit
Effecten op lokale concentraties
Effecten op hoger schaalniveau
Aantoonbaarheid effecten
4 Toepassing van beplanting in de praktijk
Ontwerpaanbevelingen
Resultaatverwachting
5 Meten en rekenen
Wet- en regelgeving
Onderzoek
Literatuur, websites en wet- en regelgeving
Bijlagen:
I ENVI-met modelanalyse: effecten van vegetatie op de lokale luchtkwaliteit in een street canyon
II Gezondheidseffecten van fijn stof en stikstofdioxide
III Toelichting op het Solve-programma