Beleid, proces en basisinformatie

Werk in Uitvoering 96a/96b

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-01-2005
 • Aantal pagina's:58
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 426 9
 • Artikelnummer:970(96A/96B)
 
€ 38,50
excl. 6% btw
 • Woord vooraf
  Projectorganisatie
  1 Inleiding
  1.1 Herziening van de richtlijnen
  1.2 Opbouw richtlijnen
  1.3 Opbouw van het deel Beleid, proces en basisinformatie
  1.4 Algemeen kader en afbakening
  1.4.1 Werkingskader
  1.4.2 Standaardmaatregelen
  1.4.3 Gebruikers
  2 Achtergronden en uitgangspunten
  2.1 Algemeen
  2.1.1 Verkeersbeleid
  2.1.2 Handleiding Veilig werken aan wegen (CROW-publicatie 96)
  2.1.3 Beleidsuitgangspunten bij werk in uitvoering
  2.2 Juridische aspecten
  2.3 Verantwoordelijkheden en verplichtingen
  2.4 Relatie met andere richtlijnen en handboeken
  2.5 Algemene bepalingen en besteksvormen
  3 Voorbereidingsproces
  3.1 Inleiding
  3.2 Voorbereidingsproces
  3.3 Stap 1: Opstarten project
  3.4 Stap 2: Bepalen beleidsuitgangspunten
  3.5 Stap 3: Ontwikkelen oplossingsrichtingen
  3.6 Stap 4: Bepalen referentiekaders
  3.7 Stap 5: Beschrijven karakteristieken werk en werkruimte
  3.8 Stap 6: Beschrijven weg- en verkeerskenmerken
  3.9 Stap 7: Toetsen op knelpunten
  3.10 Stap 8: Bepalen standaardmaatregelen
  3.11 Stap 9: Uitwerken maatregelen
  3.12 Aandachtspunten
  3.12.1 Communicatie bij werk in uitvoering
  3.12.2 Coördinatie en combinatie van werkzaamheden
  3.12.3 Calamiteitenplan
  3.12.4 Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden
  4 Basisinformatie
  4.1 Van werkruimte naar werkvak
  4.1.1 Werkruimte
  4.1.2 Veiligheidsruimte
  4.1.3 Vrije ruimte
  4.1.4 Oversteken van de rijbaan
  4.2 Karakteristieken van het werk
  4.2.1 Soort werk: statisch of dynamisch
  4.2.2 Plaats van het werk ten opzichte van de rijbaan
  4.2.3 Tijdsduur 4.2.4 Afmetingen van het werkvak
  4.3 Weg - en verkeerskenmerken
  4.3.1 Indeling wegtypen voor werk in uitvoering
  4.3.2 Langzaam verkeer
  4.3.3 Snelheid in reguliere situatie
  4.3.4 Snelheidsbeperkingen bij werk in uitvoering
  4.3.5 Verkeersaanbod en -samenstelling
  4.3.6 Lokale invloedsfactoren
  4.3.7 Bepaling verkeersruimte
  4.3.8 Omliggende wegenstructuur
  4.3.9 Verkeerssignalering
  4.3.10 Rijbaanverlichting
  4.3.11 Bijzonderheden
  4.4 Plaatsen en verwijderen
  4.4.1 Stap 1: plaatsingsplan
  4.4.2 Stap :2 magazijn
  4.4.3 Stap 3: laden
  4.4.4 Stap 4: controleren uitvoerbaarheid plaatsingsplan
  4.4.5 Stap 5: plaatsen
  4.4.6 Stap 6: checken van de afzetting
  4.4.7 Stap 7: controleren, corrigeren en herstellen
  4.4.8 Stap 8: verwijderingsplan
  4.4.9 Stap 9: verwijderen
  4.4.10 Stap 10: onderhoud
  Bijlagen
  I Overzicht verantwoordelijkheden en verplichtingen
  II Verkeersbesluit
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven