Beleid, proces en basisinformatie Werk in Uitvoering 96a/96b

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer, Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:01 jan 2005
  • Aantal pagina's:58
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 426 9
  • Artikelnummer:970(96A/96B)

Woord vooraf
Projectorganisatie
1 Inleiding
1.1 Herziening van de richtlijnen
1.2 Opbouw richtlijnen
1.3 Opbouw van het deel Beleid, proces en basisinformatie
1.4 Algemeen kader en afbakening
1.4.1 Werkingskader
1.4.2 Standaardmaatregelen
1.4.3 Gebruikers
2 Achtergronden en uitgangspunten
2.1 Algemeen
2.1.1 Verkeersbeleid
2.1.2 Handleiding Veilig werken aan wegen (CROW-publicatie 96)
2.1.3 Beleidsuitgangspunten bij werk in uitvoering
2.2 Juridische aspecten
2.3 Verantwoordelijkheden en verplichtingen
2.4 Relatie met andere richtlijnen en handboeken
2.5 Algemene bepalingen en besteksvormen
3 Voorbereidingsproces
3.1 Inleiding
3.2 Voorbereidingsproces
3.3 Stap 1: Opstarten project
3.4 Stap 2: Bepalen beleidsuitgangspunten
3.5 Stap 3: Ontwikkelen oplossingsrichtingen
3.6 Stap 4: Bepalen referentiekaders
3.7 Stap 5: Beschrijven karakteristieken werk en werkruimte
3.8 Stap 6: Beschrijven weg- en verkeerskenmerken
3.9 Stap 7: Toetsen op knelpunten
3.10 Stap 8: Bepalen standaardmaatregelen
3.11 Stap 9: Uitwerken maatregelen
3.12 Aandachtspunten
3.12.1 Communicatie bij werk in uitvoering
3.12.2 Coördinatie en combinatie van werkzaamheden
3.12.3 Calamiteitenplan
3.12.4 Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden
4 Basisinformatie
4.1 Van werkruimte naar werkvak
4.1.1 Werkruimte
4.1.2 Veiligheidsruimte
4.1.3 Vrije ruimte
4.1.4 Oversteken van de rijbaan
4.2 Karakteristieken van het werk
4.2.1 Soort werk: statisch of dynamisch
4.2.2 Plaats van het werk ten opzichte van de rijbaan
4.2.3 Tijdsduur 4.2.4 Afmetingen van het werkvak
4.3 Weg - en verkeerskenmerken
4.3.1 Indeling wegtypen voor werk in uitvoering
4.3.2 Langzaam verkeer
4.3.3 Snelheid in reguliere situatie
4.3.4 Snelheidsbeperkingen bij werk in uitvoering
4.3.5 Verkeersaanbod en -samenstelling
4.3.6 Lokale invloedsfactoren
4.3.7 Bepaling verkeersruimte
4.3.8 Omliggende wegenstructuur
4.3.9 Verkeerssignalering
4.3.10 Rijbaanverlichting
4.3.11 Bijzonderheden
4.4 Plaatsen en verwijderen
4.4.1 Stap 1: plaatsingsplan
4.4.2 Stap :2 magazijn
4.4.3 Stap 3: laden
4.4.4 Stap 4: controleren uitvoerbaarheid plaatsingsplan
4.4.5 Stap 5: plaatsen
4.4.6 Stap 6: checken van de afzetting
4.4.7 Stap 7: controleren, corrigeren en herstellen
4.4.8 Stap 8: verwijderingsplan
4.4.9 Stap 9: verwijderen
4.4.10 Stap 10: onderhoud
Bijlagen
I Overzicht verantwoordelijkheden en verplichtingen
II Verkeersbesluit