Baten van de openbare ruimte

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Openbare ruimte
 • Datum uitgifte:18 jul 2012
 • Aantal pagina's:108
 • Druk:1
 • ISBN:978-906-628-605-4
 • Artikelnummer:312

De publicatie geeft praktische hulpmiddelen en voorbeelden waarmee duidelijk wordt hoe u kunt berekenen wat een goed beheer van de openbare ruimte oplevert. De belangrijkste drie middelen zijn:

 • een reeks meetlatten om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten
 • diverse kengetallen die de maatschappelijke effecten voorspellen
 • een methode om een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) te maken.
1 Van kostenpost naar batenpost
2 De baten zichtbaar maken
3 Baten van inrichting en beheer
4 Meetlatten voor inrichting en beheer
4.1 Meetlatten voor sociale en meer subjectieve kwaliteit
4.2 Meetlatten voor de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte
4.3 Meetlatten voor de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte
5 Batenkengetallen voor openbare ruimte
5.1 Rekenvoorbeelden batenkengetallen
5.2 Aandachtspunten bij het rekenen
6 Toepassing van batenkengetallen

Maatschappelijke baten van buurtbeheer (onderzoekverslag)
7 Onderzoek naar buurtbeheer
8 Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
8.1 Wat is een MKBA?
8.2 Waarom wordt een MKBA uitgevoerd?
8.3 Toepassing van een MKBA
8.4 Kengetallen om baten te berekenen
8.5 Werkstappen in een MKBA
9 MKBA batenkengetallen voor buurtbeheer
9.1 Overzicht van de nieuwe batenkengetallen voor buurtbeheer
9.2 Kengetal 1: Woongenotwaardestijging door meer onderhoudskwaliteit groen
9.3 Kengetal 2: Woongenotwaardestijging door meer aantrekkelijkheid bebouwing
9.4 Kengetal 3: Vermeden leegstandkosten door meer inrichtingskwaliteit
9.5 Kengetal 4: Vermeden verhuiskosten door meer vertrouwen
9.6 Kengetal 5: Vermeden delictkosten (straatroof) door meer sociale participatie
9.7 Kengetal 6: Meer recreatieve belevingswaarde door meer sociaal vertrouwen
10 Voorbeeld MKBA – Overvecht Spoorzone
10.1 Nulalternatief en projectalternatief
10.2 Berekening van de kosten en baten
10.3 Gevoeligheidsanalyse
10.4 Conclusies en aanbevelingen
Bijlagen
I Definities
II Het afleiden van batenkengetallen
III Overzicht van kwaliteiten en baten
IV Beschrijving van de baten, fictieve case

Meetlat inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte
11 Behoefte aan een meetlat voor inrichtingskwaliteit
11.1 Wat is een goede inrichtingskwaliteit
11.2 Vier typen openbare ruimte
12 Opbouw van de meetlat
12.1 Functionele inrichtingskwaliteit
12.2 Esthetische inrichtingskwaliteit
12.3 Criteria voor inrichtingskwaliteit
12.4 De beoordelingsmethode
13 Toepassing in de praktijk
13.1 Uitvoering van de meting
13.2 Resultaten van de meting
13.3 Baten van de inrichtingskwaliteit
13.4 Bruikbaarheid van de meetlat
Bijlagen
V Vier meetlatten voor de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte
VI Voorbeelden van inrichtingsobjecten
VII Voorbeeld schouwformulier

Literatuur, websites en data