Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Basiskenmerken kruispunten en rotondes

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:13-07-2015
 • Aantal pagina's:128
 • Druk:1
 • ISBN:9789066286542
 • Artikelnummer:315A
 • Thema: Kruispunt en rotonde

In deze publicatie staan de basiskenmerken waaraan een kruispunt of rotonde minimaal moet voldoen. Hierdoor worden verkeerssituaties voor weggebruikers herkenbaarder en dus veiliger. De kennis uit deze publicatie draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het aantal verkeersdoden en zwaargewonden in het verkeer in vijf jaar tijd sterk te reduceren.

 
€ 81,00
excl. 9% btw
 • Basisrichtlijnen wegontwerp

  Het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Mobiliteit (voorheen: Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO)) heeft de kennis uit deze publicatie vastgesteld als richtlijn. Wegbeheerders passen de richtlijnen bij voorkeur toe voor het vergroten van de uniformiteit, de herkenbaarheid en de verkeersveiligheid van het wegennet in Nederland.

  Voor wie is deze kennis?

  Deze publicatie is een hulpmiddel voor professionals die werkzaam zijn binnen wegontwerp, wegbeheer en verkeersveiligheid. De kennis is zowel toepasbaar voor een nieuw ontwerp als voor onderhoud aan een kruispunt of rotonde. Vanwege het belang van deze kennis heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de publicatie in ontvangst genomen. Lees het persbericht.

  Brede ondersteuning vanuit de markt

  De werkgroep die heeft bijgedragen aan de uitgave bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, SWOV, TNO, Royal HaskoningDHV en CROW. Bij de totstandkoming is samengewerkt met Veilig Verkeer Nederland, de ANWB, de Fietsersbond, Vereniging Openbaar vervoer, verkeers- en educatiepsychologen en een zintuigfysioloog. Daarnaast zijn de koepelorganisaties (Interprovinciaal Overleg, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen) betrokken.

 • Inhoudsopgave

  1. Status en onderlinge samenhang

  2. Afwegingsproces kruispuntvorm
  2.1 Routes met verschillende kruispunten en rotondes
  2.2 Kruispuntafstanden

  3. Basiseisen, basiskenmerken en kruispunttypen
  3.1 Basiseisen
  3.2 Basiskenmerken en basiselementen
  3.3 Kruispunttypen
  3.4 Samenhang
  3.5 Buiten de scope van deze publicatie

  4. Uitwerking basiskenmerken kruispunten en rotondes
  4.1 Basiskenmerken
  4.2 Basiskenmerken per kruispunttype

  5. Kruispunten en rotondes binnen de bebouwde kom
  5.1 Kruispunten zonder voorrangsregeling binnen de bebouwde kom
  5.2 Voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom
  5.2.1 (Brom)fietsers op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom
  5.2.2 Voorrangskruispunten met ov-banen binnen de bebouwde kom
  5.3 Rotondes binnen de bebouwde kom
  5.3.1 (Brom)fietsers op rotonde binnen de bebouwde kom
  5.3.2 Rotondes met ov-banen binnen de bebouwde kom
  5.4 Kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom
  5.4.2 Kruispunten met verkeerslichten bij een solitair fietspad
  5.4.3 Kruispunten met verkeerslichten met ov-banen binnen de bebouwde kom

  6. Kruispunten en rotondes buiten de bebouwde kom
  6.1 Kruispunten zonder voorrangsregeling buiten de bebouwde kom
  6.2 Voorrangskruispunten buiten de bebouwde kom
  6.2.1 (Brom)fietsers op voorrangskruispunten buiten de bebouwde kom
  6.2.2 Kruispunten met ov-banen buiten de bebouwde kom
  6.3 Rotondes buiten de bebouwde kom
  6.3.1 Rotondes met ov-banen buiten de bebouwde kom
  6.4 Kruispunten met verkeerslichten buiten de bebouwde kom
  6.4.1 Kruispunten met verkeerslichten bij een solitair fiets-/bromfietspad buiten de bebouwde kom
  6.4.2 Kruispunten met verkeerslichten met ov-banen buiten de bebouwde kom

  Literatuur en websites

  Definities en begrippen

  Afkortingen

  Bijlagen:
  I Afwegingsproces kruispuntvorm
  II Overgangszone wegvak – kruispunt
  III Dode hoek bij kruispunten en rotondes met fietsers
  IV Fietsvoorzieningen
  IV.1 Fietsvoorzieningen binnen de bebouwde kom
  IV.2 Fietsvoorzieningen buiten de bebouwde kom
  V Kruispunten met ov-banen
  V.1 Kruispunten met ov-banen binnen de bebouwde kom
  V.2 Kruispunten met ov-banen buiten de bebouwde kom
  VI Overzicht basiskenmerken wegvakken, kruispunten en rotondes
  VII Tabellen basiskenmerken per kruispunttype

Scroll naar boven