Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Barrièrewerking van lijninfrastructuur

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:23-09-2011
 • Aantal pagina's:96
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 584 2
 • Artikelnummer:299
 • Thema: Binnen de bebouwde kom, Buiten de bebouwde kom
 
€ 61,00
excl. 9% btw
 • Deze publicatie gaat over barrières van lijninfrastructuur voor langzaam verkeer. U leest meer over de mate van barrièrewerking en de mogelijkheden om barrièrewerking te voorkomen, te verminderen of weg te nemen. De publicatie richt zich hoofdzakelijk op de grootschalige lijninfrastructuur: wegen, spoorwegen en waterwegen.

  Erratum
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 De barrièreproblematiek
  1.1 Verkeerskundige en ruimtelijke ontwikkelingen
  1.2 Spanningsveld tussen netwerken
  1.3 Beleid
  1.3.1 Nota Mobiliteit
  1.3.2 CROW-publicatie 127
  1.3.3 Opheffen van overwegen
  1.4 In de praktijk
  2 Oorzaken en gevolgen van barrièrewerking
  2.1 Oorzaken van barrièrewerking
  2.1.1 Infrastructurele ontwikkelingen
  2.1.2 Ruimtelijke ontwikkelingen
  2.2 Gevolgen van barrièrewerking
  2.3 Barrièrewerking is deels subjectief en individueel
  3 Verkeerveiligheidsbeleid en barrières
  3.1 Wegencategorisering
  3.2 Vergroten van barrièrewerking
  3.3 Verbeteren veiligheid overwegen
  3.3.1 Opheffen van overwegen
  3.3.2 Derde Kadernota Railveiligheid
  4 Typen infrastructurele barrières, checklist en afwegingsschema
  4.1 Indeling in typen barrières
  4.2 Grootste barrières
  4.3 Checklist en afwegingsschema voor infrastructurele barrières
  5 Mate van barrièrewerking
  5.1 Passagebehoefte
  5.2 Doorsnijding van routes
  5.2.1 Voorkomen barrièrewerking voor utilitair en recreatief langzaam verkeer
  5.2.2 Een goede routing vormt de basis
  5.3 Passeerbaarheid
  5.3.1 Maaswijdte
  5.3.2 Omwegfactor
  5.3.3 Oversteekbaarheid
  6 Voorkomen en oplossen van barrières
  6.1 Samenhangend netwerk
  6.2 Opheffen of wegnemen barrière
  6.2.1 Aspecten van invloed op de oplossing
  6.2.2 Afwaarderen of opheffen functie
  6.2.3 Opheffen
  6.3 Ondertunnelen of overbruggen
  6.3.1 Voor- en nadelen
  6.3.2 Kruisend langzaam verkeer liefst op maaiveldniveau
  6.3.3 Meervoudig gebruik
  6.4 Passage van wegen
  6.4.1 Fiets- en voetgangersvriendelijke maatregelen bij verkeersregelinstallaties
  6.4.2 Fiets- en voetgangersvriendelijke kruispuntvormen
  6.4.3 Voetgangersvriendelijke kruising van wegen
  6.4.4 Specifieke kruisingen
  6.5 Passage van spoorwegen
  6.5.1 Spoorwegovergang
  6.5.2 Trambaanpassage
  6.6 Passage van waterwegen
  6.7 Handreikingen voor voorkomen barrières
  6.8 Handreikingen voor verzachten van barrières
  7 Betrokken actoren
  7.1 Overheid
  7.2 Belangenorganisaties en gebruikers langzaamverkeersnetwerk
  7.3 Procedures
  Literatuur en websites
Scroll naar boven