Anders kijken naar bereikbaarheid

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:15 dec 2009
  • Aantal pagina's:72
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 544 6
  • Artikelnummer:278

Bereikbaarheid is traditioneel het domein van de verkeerskundige. Meer en meer vragen ook andere beleidsterreinen aandacht voor de bereikbaarheid. Deze publicatie helpt om op andere manieren naar bereikbaarheid te kijken. Zo is de communicatie tussen verschillende vakdisciplines te verbeteren. De publicatie is interessant voor verkeerskundigen, maar is ook nadrukkelijk geschreven voor deskundigen in de ruimtelijke economie, planologie en stedenbouw.
Samenvatting
Inleiding
1 Het belang van een andere benadering van bereikbaarheid
1.1 Aanleidingen voor een andere benaderingswijze
1.2 Wat wordt verstaan onder bereikbaarheid?
1.3 Het ‘Speelveld van belangen’
2 Bereikbaarheid en verbindingen
2.1 Bereikbaarheid naar modaliteit
2.2 Bereikbaarheid naar schaalniveau
2.3 Combinatie van modaliteiten
3 Bereikbaarheid en ruimte
3.1 De combinatie van stedelijkheid en modaliteit
3.2 Bereikbaarheid vanuit het oogpunt van ruimtelijke economie
3.3 Onderscheid naar type gebied, modaliteit en verkeer
3.4 Kansen en bedreigingen van gebieden
4 Kwaliteitseisen van consumenten
4.1 Inleiding
4.2 Het consumentenonderzoek
4.3 De resultaten: wat wil de consument?
4.4 Toepassing van de resultaten op een woonwijk en een werklocatie
4.5 Aanpak en voorbeeldtoepassingen voor specifieke vraagstukken
Literatuur en websites
Bijlagen
I Voorbeelden van gebiedsafhankelijke eisen aan bereikbaarheid
1.1 Bereikbaarheidseisen in het PVVP van de provincie Noord-Brabant
1.2 Bereikbaarheidseisen aan gebieden gemeente Leeuwarden
II Achtergrond consumentenonderzoek
III Samenvatting van de resultaten van het consumentenonderzoek