Agendering van geluid de succesfactoren

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:16 okt 2013
  • Aantal pagina's:96
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 623 8
  • Artikelnummer:332
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Agendering van geluid door wegverkeer blijkt lastig voor veel gemeenten. Ondanks de toenemende geluidshinder door wegverkeer kost het veel moeite dit probleem aan te pakken. Ontwerpen van bouwplannen zijn vaak al klaar voordat een milieuadviseur of geluidsspecialist ernaar heeft kunnen kijken. Totdat de juiste koppelingen worden gelegd. Door samenwerking met andere beleidsvelden kan geluidshinder door wegverkeer beter worden aangepakt. Er is echter geen blauwdruk voor een succesvolle aanpak voor agendering.

De publicatie bevat zestien voorbeelden die de beleidsadviseurs milieu en geluid bij gemeenten en provincies op weg kunnen helpen bij het agenderen van geluidshinder door wegverkeer. Uit deze voorbeelden worden succesvolle elementen gehaald en van uitleg te voorzien.
Samenvatting
Inleiding
1 Een hele uitdaging
1.1 Geluid, gezondheid en leefomgevingskwaliteit
1.2 Waarom agenderen vaak niet lukt
1.2.1 Scoren
1.2.2 Weinig steun
1.2.3 Normdenken
1.2.4 Kennis
1.2.5 Begrijpen
1.2.6 Invloed
1.2.7 Budget
1.2.8 Koppeling met andere beleidsvelden
1.3 Succesvol agenderen
2 De kansen en succesfactoren
2.1 Succesfactor: ambitie
2.1.1 Vastleggen van ambitie
2.1.2 Geld voor ambitie
2.2 Succesfactor: weten waar het over gaat
2.2.1 Knelpunten
2.2.2 Doelgroepen
2.3 Succesfactor: tevreden bewoners
2.3.1 Incidenten
2.3.2 Burgerparticipatie
2.4 Succesfactor: koppeling met andere beleidsterreinen
2.4.1 Koppeling van uitgangspunten
2.4.2 Koppeling met planning en financiering
2.5 Succesfactor: oog voor de baten
2.6 Succesfactor: kennis van maatregelen
2.7 Succesfactor: competenties
2.7.1 Inlevingsvermogen
2.7.2 Netwerken
2.7.3 De ruime blik
2.7.4 Natuurlijke momenten
2.7.5 Durf te innoveren
2.7.6 Bouw vertrouwen op
2.7.7 Heldere taal
3 Praktijkvoorbeelden
1 Actieplan Geluid Rotterdam
2 ‘s-Hertogenbosch ontwikkelt stapsgewijs geluidsluw Paleiskwartier
3 Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar
4 Wens verbeteren omgevingskwaliteit aan basis autoluw winkelgebied Roosendaal
5 Bierkade Alkmaar
6 Dialoog met burgers bij herinrichting Eindstraat Drunen
7 Kennis opdoen over stil asfalt op Groene Kruisweg, Rotterdam
8 Hilversum weert verkeerslawaai met eigenzinnige architectuur
9 Landbouwweg Tholen
10 N302 Harderwijk
11 Burgerparticipatie sleutelfactor bij geluidsreductie rondweg Wageningen
12 Bestuurlijke ambitie aan de basis van ‘Weg van de toekomst’ Oss N329
13 Electric Heroes en e-scooterregeling
14 Brainstormen aan de keukentafel leidt tot totaaloplossing Graafseweg Wijchen
15 Samen optrekken bij geluidsreductie in Westland
16 Amsterdam bouwt rust in haar bouwplannen
Literatuur en websites