Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit Wanneer is meten zinvol?

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:26 apr 2011
  • Aantal pagina's:52
  • Druk:1
  • ISBN:978-90-6628-579-8
  • Artikelnummer:218P
Prijs per stuk: € 39,00
Excl. 6% BTW

Overheden krijgen regelmatig het verzoek om de luchtkwaliteit te meten. In veel gevallen is een meetonderzoek niet de meest voor de hand liggende aanpak en geeft een berekening een beter beeld. Het afwegingskader in publicatie 218p ‘Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit’ laat zien welke mogelijkheden voorhanden zijn om goed onderbouwd tot een zinvolle behandeling van meetvragen te komen.
Samenvatting
1 Afwegingskader en luchtkwaliteit in het kort
1.1 Achtergrond Solve-programma
1.2 Aanleiding van de publ
1.4 Leeswijzer
2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
2.2 Focus op verkeersmaatregelen
2.3 Het Solve-programma
3 Hoe de luchtkwaliteit in kaart brengen?
3.1 Rekenen
3.2 Alternatieve methoden
3.3 Meten
4 Welke oplossingsrichting past bij mijn wens?
4.1 Vragen over de lokale luchtkwaliteit
4.2 Keuzeschema oplossingsrichting
4.3 Voorbeelden bij keuzeschema
5 Zijn berekeningen in mijn situatie zinvol?
5.1 Rekentools
5.2 Alternatieve methoden
6 Zijn metingen in mijn situatie zinvol?
6.1 Hoe eenvoudig is luchtkwaliteit te meten?
6.2 Beslisboom metingen
Literatuur en websites
Bijlagen
I Achtergrondinformatie luchtmetingen
II Casus metingen in Den Haag
III Toelichting op het Solve-programma
IV Lijst met afkortingen