Het bepalen van de conditie van start- en landingsbanen onder regenachtige omstandigheden

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:01 mrt 2011
  • Aantal pagina's:216
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D11-03

Een waterlaag op start- en landingsbanen van vliegvelden kan een grote impact hebben op de veiligheid van vliegtuigen. Voor piloten en luchtvaartoperatoren is het van belang te weten hoeveel water er op de baan staat. Met name wanneer er waterlagen van meer dan 3 mm zijn te verwachten (‘flooded runway’).


Let op: deze publicatie is vanaf nu opgenomen in het Kennispakket Vliegveldverhardingen.

Voor een luchthaven is het nu niet altijd mogelijk een betrouwbaar beeld te krijgen over de waterlaagdikte op de baan. Technische middelen blijken nauwelijks beschikbaar en de betrouwbaarheid is niet altijd even goed. Een alternatief is om de waterlaagdikte te schatten met behulp van modellen. In dit rapport worden tabellen gepresenteerd die een luchthavenoperator de mogelijkheid bieden de waterlaagdikte te schatten. Dit gebeurt aan de hand van de dwarshelling en de macrotextuurdiepte van de baan, de positie op de baan en de neerslagintensiteit.
Inhoud
Woord vooraf
Samenvatting
Inleiding
1 Bepaling waterlaagdikte
1.1 Algemene aanpak
1.2 Model
1.3 Validatie van het model
2 Standaardtabel voor de bepaling van de waterlaagdikte
2.1 Standaardtabel
2.2 Gebruik van de adviesmethode
2.3 Voorbeelden van toepassing van de methode
3 Conclusies
Literatuur
Bijlage: Adviestabel baanconditie onder regenachtige omstandigheden