Actualisering DRAFT

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:25-06-2010
 • Aantal pagina's:40
 • Grootte:1,54 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D10-04
 
€ 15,00
excl. 6% btw
 • Met het DRAFT-model (detectie van rafeling door middel van textuurlasermetingen) is het type deklaag automatisch vast te stellen. Ook is een inschatting te maken van de ernst en omvang van rafeling op asfaltverhardingen. De komst van geluidsreducerende dunne deklagen op het wegennet maakte actualisering van het huidige DRAFT-model noodzakelijk.
 • Inleiding
  1 Opzet van het onderzoek
  2 Uitvoering visuele inspecties en textuurlasermetingen
  2.1 Selectie wegvakken
  2.2 Gedetailleerde visuele inspectie
  2.3 Koppeling textuurdata met data gedetailleerde visuele inspectie
  2.4 Textuurlasermetingen
  3 Verwerken van de meetdata
  3.1 Gedetailleerde visuele inspectie
  3.1.1 Controle en opschoning data
  3.1.2 Spreiding inspectiedata
  3.1.3 70% gebruiken voor modelontwikkeling en 30% voor validatie model
  3.2 Textuurlaser metingen
  3.2.1 Synchronisatie data
  3.2.2 Verwerking textuurdata tot afgeleide statistische parameters
  3.2.3 Uitsluiting meetdata
  4 Materiaalherkenningsmodel
  4.1 Algemeen
  4.2 70% data gebruikt voor modelvorming
  4.3 Weging
  4.4 Modelvorming
  4.5 Validatie materiaalherkenningsmodel op basis van 30% data
  4.6 Resultaat materiaalherkenning per honderdmetervak
  4.7 Conclusie
  5 Rafelingsdetectiemodel dunne geluidsreducerende deklagen
  5.1 Multiple Regression Analyse
  5.2 Weging
  5.3 Resultaten
  5.4 Bespreking resultaten
  5.5 Validatie modellen
  5.6 Verschil in voorspelde percentage steenverlies
  5.7 Spreiding in voorspelde percentages rafeling
  5.8 Beoordeling rafelingsdetectiemodel dgad per 100 meter
  5.9 Conclusies
  5.10 Aanbevelingen

  Literatuur
  Bijlage I Lijst met onderzochte wegvakken
  Bijlage II Omschrijving procedure gedetailleerde visuele inspecties voor DRAFT
  Bijlage III Specificatie textuurlaser
  Bijlage IV Afgeleide parameters per m1 textuurdata
  Bijlage V Materiaalherkenningsmodel
  Bijlage VI Rafelingsdetectiemodellen
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven