Actualisering DRAFT

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:25 jun 2010
  • Aantal pagina's:40
  • Grootte:1,54 MB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D10-04

Met het DRAFT-model (detectie van rafeling door middel van textuurlasermetingen) is het type deklaag automatisch vast te stellen. Ook is een inschatting te maken van de ernst en omvang van rafeling op asfaltverhardingen. De komst van geluidsreducerende dunne deklagen op het wegennet maakte actualisering van het huidige DRAFT-model noodzakelijk.
Inleiding
1 Opzet van het onderzoek
2 Uitvoering visuele inspecties en textuurlasermetingen
2.1 Selectie wegvakken
2.2 Gedetailleerde visuele inspectie
2.3 Koppeling textuurdata met data gedetailleerde visuele inspectie
2.4 Textuurlasermetingen
3 Verwerken van de meetdata
3.1 Gedetailleerde visuele inspectie
3.1.1 Controle en opschoning data
3.1.2 Spreiding inspectiedata
3.1.3 70% gebruiken voor modelontwikkeling en 30% voor validatie model
3.2 Textuurlaser metingen
3.2.1 Synchronisatie data
3.2.2 Verwerking textuurdata tot afgeleide statistische parameters
3.2.3 Uitsluiting meetdata
4 Materiaalherkenningsmodel
4.1 Algemeen
4.2 70% data gebruikt voor modelvorming
4.3 Weging
4.4 Modelvorming
4.5 Validatie materiaalherkenningsmodel op basis van 30% data
4.6 Resultaat materiaalherkenning per honderdmetervak
4.7 Conclusie
5 Rafelingsdetectiemodel dunne geluidsreducerende deklagen
5.1 Multiple Regression Analyse
5.2 Weging
5.3 Resultaten
5.4 Bespreking resultaten
5.5 Validatie modellen
5.6 Verschil in voorspelde percentage steenverlies
5.7 Spreiding in voorspelde percentages rafeling
5.8 Beoordeling rafelingsdetectiemodel dgad per 100 meter
5.9 Conclusies
5.10 Aanbevelingen

Literatuur
Bijlage I Lijst met onderzochte wegvakken
Bijlage II Omschrijving procedure gedetailleerde visuele inspecties voor DRAFT
Bijlage III Specificatie textuurlaser
Bijlage IV Afgeleide parameters per m1 textuurdata
Bijlage V Materiaalherkenningsmodel
Bijlage VI Rafelingsdetectiemodellen