CPX trailer comparison Aanvullende richtlijnen...

  • Productgroep:Download / Bijlage
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:31 mei 2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D12-02B

This report presents the results of the CPX-comparison test of 2011 and the findings from the analyses and investigations.

De CPX-meetmethode is een praktisch hulpmiddel voor het vaststellen van de akoestische kwaliteit van wegdekken. Dit Engelstalige rapport laat de resultaten zien van het in 2011 gehouden ringonderzoek.