Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:26 feb 2010
  • Aantal pagina's:68
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 558 3
  • Artikelnummer:277

Het klimaat verandert: winters worden natter, zomers droger en warmer. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke leefomgeving. De CROW-publicatie ‘Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering’ helpt u als gemeente bij het vaststellen van de risico's en de kansen bij het aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering.

Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Een stappenplan maakt duidelijk wat kan worden besloten en hoe een gemeente aan de slag kan gaan met klimaatadaptatie. Ter inspiratie zijn elf voorbeelden opgenomen.
Samenvatting
Inleiding
1 Klimaatverandering
1.1 Algemeen
1.2 Meer water
1.3 Hogere temperaturen
1.4 Meer droogte
2 Aan de slag met adaptatie
2.1 Starten met adaptatie in zes stappen
2.2 De opgave
2.3 Meekoppelen
2.3.1 Wat: welke maatregelen
2.3.2 Waar: locatiekeuze en schaalniveau
2.3.3 Wanneer: het goede moment kiezen
2.4 Draagvlak, samenwerking en communicatie
2.4.1 Intern draagvlak
2.4.2 Extern draagvlak en samenwerking
2.4.3 Communicatie
2.5 Koplopers
3 De praktijk
Waterpleinen
Groene daken en verticaal groen
Wadis en infiltratiebestrating
Inrichting straatprofiel
Waterberging en -infiltratie
Verkoelende elementen
Future Cities
GRaBS
Urban Flood Management MARE
Rotterdam Climate Proof
Hotspot Zuidplaspolder
Literatuur
Bijlage I KNMI 06-klimaatscenarios
Bijlage II Begrippenkader klimaatverandering