51 Vragen en antwoorden over verkeer en luchtkwaliteit Feiten en cijfers

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:15 jan 2010
  • Aantal pagina's:52
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 550 7
  • Artikelnummer:218H
Prijs per stuk: € 39,00
Excl. 6% BTW

Deze publicatie richt zich op fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) als meest kritische stoffen van luchtverontreiniging. Elk hoofdstuk behandelt beknopt de feiten en cijfers rond de thema’s ‘verkeer en emissies’, ‘verspreiding en luchtkwaliteit’, ‘maatregelen’ en ‘onderzoek’. Zo vindt u snel antwoorden op vragen over bijvoorbeeld de omvang en verspreiding van emissies, de bijdrage van verkeer aan de luchtkwaliteit of (effecten van) maatregelen.
Inleiding
1 Luchtverontreiniging, verkeer en luchtkwaliteit: hoe werkt dat?
2 Verkeer en emissies
Vervuilende stoffen
Relatie met gezondheid
Omvang van de emissies
3 Verspreiding en luchtkwaliteit
Verspreiding van emissies
Factoren die verspreiding bepalen
Bijdrage verkeer aan de luchtkwaliteit
4 Maatregelen
Verbetering luchtkwaliteit in relatie tot verkeer
Effect van maatregelen op de luchtkwaliteit
Effect van maatregelen voor geluid en klimaat
Overwegingen bij maatregelen
Relatie met het landelijk beleid (NSL)
5 Luchtkwaliteitsonderzoek
Kader en wet- en regelgeving
Besluitvorming en inpasbaarheid
Aanpak en beoordeling onderzoek
Nieuwe inzichten en omgaan met onzekerheden
Begrippen
Bronnen
Bijlagen
I Emissiefactoren 2008
II Toelichting op het Solve-programma