(Schoon) vrachtverkeer op busbanen

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 feb 2010
  • Aantal pagina's:76
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 534 7
  • Artikelnummer:218G
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

De publicatie laat zien hoe de maatregel ‘(Schoon) vrachtverkeer op busbanen’ kan helpen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. De maatregel houdt in dat busbanen opengesteld worden voor vrachtverkeer. Dat zorgt voor een betere doorstroming en dus voor een betere luchtkwaliteit. De publicatie beschrijft de mogelijkheden en de randvoorwaarden om deze maatregel in te voeren.
Samenvatting
1 ‘(Schoon) vrachtverkeer op busbanen’ in het kort
1.1 De achtergrond
1.2 De maatregel en de effecten
1.3 Leeswijzer
2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
2.2 Focus op verkeersmaatregelen
2.3 Het Solve-programma
3 (Schoon) vrachtverkeer op busbanen: varianten en effecten
3.1 Belang van de maatregel
3.2 Busbanen
3.2.1 Regionale busbanen
3.2.2 Stedelijke toegangsroutes
3.2.3 Binnenstedelijke busbanen
3.3 Effecten
3.3.1 Parallelle busbanen (stedelijke toegangswegen)
3.3.2 Regionale busbanen
3.3.3 Binnenstedelijke busbanen
3.3.4 Medegebruik door schoon vrachtverkeer
4 Het proces in de eigen omgeving
4.1 Stappenplan medegebruik busbanen
4.1.1 Stap 1 Probleem- en maatregeleninventarisatie en krachtenveldanalyse
4.1.2 Stap 2 Onderzoeken van varianten en effecten van de maatregel
4.1.3 Stap 3 Implementatie van de maatregel
5 Conclusies
Literatuur en websites
Bijlagen
I Krachtenveldanalyse
II Voorbeelden van vrachtverkeer op busbanen
III Toelichting op het Solve-programma
IV Toelichting op de referentiesituatie