Provincies starten gebruik Informatie Levering Specificatie (ILS)

08-01-2020

CROW ontwikkelde in samenwerking met de provincies een Informatie Levering Specificatie (ILS). De ILS helpt provincies om data in gww-projecten uit te vragen en is onderdeel van het BIM-programma van de provincies.

ILSDe ILS draagt bij aan optimaal asset management in de gehele levenscyclus van assets. Hiervoor hebben provincies gedurende de levenscyclus actuele, betrouwbare en complete informatie nodig. Met de ILS kan de informatie over de assets efficiënt worden beheerd.

ILS is een contractdocument

De ILS is een contractdocument waarin de standaard overdracht van gegevens is gespecificeerd van de opdrachtnemer naar alle provincies, voor alle gww-projecten. Met deze generieke provinciale ILS krijgen alle provincies de beschikking over de juiste assetgegevens/data van objecten. Deze data is nodig in de beheerfase, na oplevering van een project. Opdrachtnemers weten zo wat er van hen verwacht wordt.

Heb je interesse in de ILS?

De provinciale ILS kun je bekijken in de kennisbank van CROW. Hiervoor dien je een CROW-account aan te maken of met een reeds bestaand account in te loggen.


Werksessies Provinciale OTL en ILS

In januari, februari en maart 2020 vinden er 3 werksessies plaats met aannemers, ingenieursbureaus en softwareleveranciers. Lees er meer over in het bericht Wat als Provincies gaan aanbesteden en contracteren met de Provinciale OTL en ILS?

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven