Wat hebben het PCB, CROW ProContract en het Linked Data Platform met elkaar te maken?

03-05-2019

Sorry, we vallen jullie nu al een hele tijd lastig met allerlei afkortingen. Afkortingen als het PCB, CPC en het LDP komen vooral uit de koker van de teams die zich binnen CROW bezig houden met aanbesteden en contracteren. Om wat meer duidelijkheid te geven zoomen we in deze nieuwsbrief in op drie van die producten die we altijd afkorten en leggen we ook direct uit wat de onderlinge relaties zijn.

CROW ProContract bestaat ongeveer vier jaar. Het platform biedt een veelheid aan informatie voor mensen die zich (dagelijks) bezig houden met aanbesteden en contracteren. Een soort startpagina waar je tools, formats en voorbeelden kunt vinden voor aanbestedingen en contracten. Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat de tijd ons qua techniek ingehaald heeft. Zo’n online platform waar je in moet loggen lijkt alweer wat ouderwets. De gedachte, het concept achter CROW ProContract is echter nog steeds actueel. Dagelijks ontvangen wij vragen vanuit de sector naar goede, innovatieve, duurzame, reeds bewezen voorbeelden van aanbestedingsdocumenten en contractstukken. De gedachte om deze informatie (uit de sector) op één plaats te delen is dus eigenlijk zo gek nog niet. CROW ProContract korten we tegenwoordig af als CPC.
 
Het Linked Data Platform (afgekort LDP) is onze nieuwste ICT aanwinst. Met bovenstaande uitleg over CPC denkt u wellicht: ‘he? weer een platform? maar dat was toch geen succes?’. Dat zou een goede gedachte zijn en zeker terecht. Het grote verschil is dat het Linked Data Platform geen gebruikersplatform is. Het Linked Data Platform biedt veel technische mogelijkheden om informatie te ordenen en te selecteren. Die data bestaat nu nog vooral uit specificaties die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een Vraagspecificatie van een geïntegreerd contract. Maar voor de toekomst zien we veel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld het aanbieden van verschillende CROW publicaties in de vorm van Linked Data.
 
Het Provinciaal Contractenbuffet  is een gezamenlijke ontwikkeling van de provincies. Zij willen meer uniformiteit in de geïntegreerde contracten die zij in de markt zetten. CROW is gevraagd om het proces te begeleiden en mee te denken over de inhoud. Inmiddels zijn ook de (ingenieurs-)bureaus die voor de provincies werken aangehaakt bij dit initiatief. Gezamenlijk maken we voorbeelddocumenten en specificaties die de provincies en bureaus gebruiken bij het opstellen van een geïntegreerd contract. Het Provinciaal Contractenbuffet korten we altijd af naar PCB. Dat praat, schrijft en leest een stuk eenvoudiger. Ook past de afkorting beter bij de toekomst. De P zal in de toekomst waarschijnlijk een andere betekenis krijgen, want de provincies delen alle documenten en data die zij gezamenlijk maken. Ze willen dat het PCB groter groeit en niet alleen voor provinciale contracten gebruikt blijft worden.
Het PCB maakt voor de voorbeelddocumenten gebruik van een tool ‘documentgenerator’ genaamd. Met die generator is het mogelijk om PCB documenten op te stellen en project specifiek te maken. Deze tool is te gebruiken via CROW ProContract. Dit is dus de relatie tussen het PCB en CPC.
Met het PCB maken we ook gebruik van het Linked Data Platform. Alle specificaties (eisensets) die de provincies gezamenlijk maken binnen het PCB worden beschikbaar gesteld aan de sector via het Linked Data Platform. De relatie tussen het PCB en het LDP is daarmee ook uitgelegd.
 
Normaals sorry. Sorry dat we het af en toe moeilijk maken. In dit geval kwamen er wel heel toevallig drie drie-letterige afkortingen dicht bij elkaar. Weet u het nog? CPC, LDP en PCB…
 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven