Het PCB is op weg naar 2020

07-11-2019

Het Provinciaal Contractenbuffet wordt inmiddels door veel Ingenieursbureaus en Provincies gebruikt voor het opstellen van aanbestedings- en contractdocumenten. Een aantal organisaties maakt nu zelfs al gebruik van de data die we gezamenlijk ontwikkelen. Data in de vorm van eisensets die toegepast kunnen worden bij het opstellen van een Vraagspecificatie. Het einde van jaar nadert en daarmee ook het Jaarprogramma 2019. Dat betekent dat we met de Stuurgroep van het PCB weer vooruit gaan kijken naar de aankomende jaren.

De productontwikkelingen binnen het PCB lopen over de jaargrens heen. In 2019 worden er nog vier producten door projectteams opgeleverd. Vijf projectteams zullen tussen nu en het einde van het jaar nog opgestart gaan worden. Dat betekent dat we in de startblokken staan voor een sprint aan het begin van 2020.

De Stuurgroep heeft de wens om het nieuwe Jaarprogramma vast te stellen aan het begin van januari. Dat geeft alle betrokken partijen inzicht in de ontwikkelingen van het contractenbuffet in 2020. Volgend jaar neemt de Stuurgroep ook de tijd om een Meerjarenprogramma op te stellen. Vanaf dat moment willen we een doorkijk geven tot en met het jaar 2023. We willen daarmee de mogelijkheid bieden om beter te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen van het PCB.

In 2019 hebben we gezien dat de aandacht voor het PCB veel groter is geworden. Zeker vanuit de provincies is veel aandacht geweest voor de mogelijkheden die het contractenbuffet biedt. Veel provincies zijn opzoek naar mogelijkheden om van elkaar te leren én om meer uniformiteit te brengen in de (geïntegreerde) contracten die zij in de markt zetten. Die aandacht vertaalde zich in een uitbreiding van het Kernteam, volle zalen tijdens de Linked Data bijeenkomsten en actieve leden in de projectteams die werken aan de producten van het PCB. Een compliment dat we nu een aantal keren hebben gekregen gaat over de organisatie. De provincies, CROW en verschillende ingenieursbureaus hebben een werkwijze en netwerk gecreëerd waarin partijen van elkaar leren, waar duidelijke sturing achter zit en als een programma opgepakt wordt.

In het Jaarprogramma voor 2020 zal veel aandacht zijn voor de toepassing van het contractenbuffet. We zien dat organisaties en individuen soms nog vragen hebben over het toepassen van het PCB. Het is tijd om het gebruik te standaardiseren. Om partijen te helpen bij het integreren van het contractenbuffet binnen de bedrijfsprocessen. We verwachten dat het gebruik daarmee nog een extra impuls gaat krijgen en dat we uit die ervaringen weer veel verbeterpunten kunnen halen.

De Stuurgroep houdt u op de hoogte van de ontwikkeling van het Jaarprogramma en het beoogde Meerjarenprogramma doormiddel van deze nieuwsbrief. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. Meer details over het Jaarprogramma 2020 volgen in de nieuwsbrieven van begin volgend jaar.
 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven