Thema-nieuwsbrief 'Kwaliteitsborging bij het PCB'

07-04-2021

In juni komt onze volgende thema-nieuwsbrief uit. Het onderwerp van deze nieuwsbrief is: 'Kwaliteitsborging bij het PCB'.

We willen dit onderwerp vanuit meerdere invalshoeken belichten. Denk daarbij aan de PCB-gevolgen van de introductie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), kwaliteitsborging als onderdeel van de Vraagspecificatie in geïntegreerde contracten, maar ook de noodzakelijke kwaliteitsborging om een actueel en betrouwbaar PCB in de lucht te houden.

Wil je met ons over een van deze onderwerpen van gedachten wisselen; heb je inzichten of lessons learned hierover te delen of specifieke vragen? Neem dan graag contact met ons op via bob.nonnekens@crow.nl om het juni-nummer nóg meer inhoud te geven!

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven