Over Platform BiKa

Waarom een Platform Binnenstedelijke Kademuren?

Bij veel grachten en rivieren in Nederlandse gemeenten zijn kademuren te vinden. Vaak gaat het om eeuwenoude constructies, om cultureel erfgoed. Veel van deze kademuren functioneren prima, hoewel ze destijds zijn ontworpen voor een heel ander gebruik dan vandaag-de-dag. Bovendien is de kennis en ervaring over ontwerp, realisatie en - vooral!- beheer en onderhoud versnipperd. Gemeenten hebben behoefte te leren van elkaars aanpak.

Wat doet het platform?

Door regelmatig samen te komen:

 • Leren we van opgedane ervaringen: we voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
 • Ontstaat een hecht netwerk van betrokken deskundigen op het terrein van binnenstedelijke kademuren.
 • Kunnen we witte vlekken in de huidige kennis inventariseren, en met slagvaardige groepen aan de gang gaan om oplossingen te ontwikkelen.

Het Platform BiKa is dus een prachtig middel om elkaar te ontmoeten, om een netwerk te vormen, om kennis op te doen.

Voor wie is dit platform?

Primair is dit platform bedoeld voor beheerders van gemeentelijke binnenstedelijke kademuren. Maar ook ingenieursbureaus die advies uitbrengen en het ontwerp voor nieuwbouw of renovatie leveren en aannemers die het werk uitvoeren en innovatieve oplossingen en uitvoeringsmethodieken aandragen zijn van harte welkom. We hopen op inbreng van alle betrokkenen bij binnenstedelijke kademuren, omdat we elkaar nodig hebben!

Wat biedt dit platform?

 • Twee keer per jaar organiseert het Platform BiKa een Platformbijeenkomst  waar we over projecten vertellen en ervaringen delen; ook ervaringen in het gebruik van het handboek.
 • Het platform haalt kennisvragen op die in de sector leven (Welke concrete problemen heeft u als beheerder of ontwerper? En hoe kunnen we gezamenlijk oplossingen ontwikkelen?).
 • De website biedt een open en een besloten deel (nog in ontwikkeling). Op het besloten deel vindt u kennisdocumenten voor en door de leden; dit is dan ook alleen toegankelijk voor leden.
 • We organiseren opleidingen (eventueel ‘in company’).
 • Een kernteam ondersteunt het platform. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, adviesbureaus en aannemers.
 • Het Platform faciliteert werkgroepen voor de uitwerking van kennisvragen.
 

Doel van het platform:

 • Een professioneel en onafhankelijk platform voor overheden en marktpartijen om kennis over Binnenstedelijke Kademuren te vergroten, uit te wisselen en te verspreiden.
 • Het platform heeft meerwaarde door verhoging van kwaliteit en beperking van faalkosten, door middel van gebruikersvriendelijke producten en diensten, waaraan de leden behoefte hebben en door middel van het organiseren van evenementen ten behoeve van het netwerk van experts en stakeholders.
 • Het bestuur van het platform wordt gevormd door het kernteam. Het kernteam vormt een afspiegeling van de leden en speelt in op ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Het programmabureau werkt effectief, efficiënt en projectmatig om met een korte doorlooptijd wensen van het platform uit te werken.
 • Financiering wordt verzorgd door bijdragen uit het lidmaatschap en, voor specifieke activiteiten.
 • Binnen en buiten het platform wordt door leden, kernteam, werkgroepen en programmabureau enthousiast en proactief (samen)gewerkt ten behoeve van het bovenstaande.

Kernteam

Om het Platform BiKa aan te jagen bestaat een Kernteam Platform BiKa. Dit kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, adviesbureaus en aannemers. Het kernteam is een soort bestuur van het platform en bepaalt het korte en lange termijn programma voor het platform.

Lijst kernteam leden:

 • Martijn van den Elzen (VZ Kernteam - Movares)
 • Jos Wessels (CROW)
 • Martijn Meulblok (Gemeente Amsterdam)
 • Mark Lodema (Nebest B.V.)
 • Jan Visscher (Beens Groep B.V.)
 • Jeroen Habers (Gemeente Rotterdam)
 • Jarit de Gijt (Gemeente Rotterdam)
 • Marielle de Kleijn (Wagemaker)
 • Leen Paans (Gemeente Dordrecht),
 • Martijn van den Elzen (VZ Kernteam - Movares)
 • Steffanie Merema (Gemeente Den Haag)
 • Elna Minderman (CROW)

Rol CROW

CROW biedt het kernteam en het platform facilitaire ondersteuning. Als kennispartner begeleidt CROW het ontwikkelen, vastleggen en verspreiden van nieuwe kennis, en regelt zij de on- en offline publiciteit en de organisatie van de diverse bijeenkomsten. Het platform is bereikbaar via platformbika@crow.nl.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven