Werkgroepen Platform BiKa op stoom

19-12-2019

Halverwege 2019 werd duidelijk dat er voldoende draagvlak en financiering is voor de activiteiten van de 4 werkgroepen. Drie van de werkgroepen zijn daarom weer vol op stoom. De vierde werkgroep komt in januari 2020 voor het eerst bij elkaar.

Werkgroep veiligheid

Een enthousiaste groep die al ruim een jaar in de startblokken stond is na de zomer van 2019 gestart met de verdere uitwerking van de bepaling van het veiligheidsniveau van kademuren en de rekenwijze. Inmiddels zijn we 3 besprekingen verder en hebben we een goed beeld van de inhoud van een vernieuwd hoofdstuk 4 van het Handboek Binnenstedelijke Kademuren. Het concept staat en in de komende 4 maanden zullen we maandelijks bijeenkomen om de verschillende discussiepunten te bespreken en tot een oplossing te komen. Als er geen consensus over bepaalde punten bestaat, zullen we ervoor kiezen om dit expliciet te benoemen en de argumenten voor verschillende benaderingen te benoemen.

Werkgroep boomkaders

Deze werkgroep werkt de interactie tussen bomen en kademuren verder uit. In deze werkgroep is reeds een geannoteerde inhoudsopgave van het eindresultaat gemaakt. Het zal een uitgebreidere en verbeterde versie worden van het huidige erratum dat je op de bestelpagina van het handboek vindt. Het eindresultaat zal bestaan uit een kort overzicht van feiten over en functies van bomen, een uitgebreide toelichting op boombelastingen en een beslismodel voor boombehoud. Het interessante aan deze werkgroep is de confrontatie van de wereld van de bomen en die van de kademuren. De aanpak en zienswijze is verschillend en dat gaat een ongetwijfeld heel waardevol document opleveren. De samenwerking is goed. De werkgroepleden zijn bereid om elkaar te begrijpen en hebben respect voor de kennis die een ieder inbrengt.

Werkgroep verbeterde input

Het doel van deze werkgroep is om een goed overzicht te creëren van de bestaande inspectie- en monitoringstechnieken. We willen dit doen in de vorm van factsheets die informatie over de methodes en technieken geven. Ook nemen we daar informatie over toepassingsgebieden in op, en ervaringen met de methode. Ook de voetangels en klemmen! Deze werkgroep heeft een enquête gestuurd naar de BiKa-leden. Dank voor deelname aan degenen die de enquête invulden.

Verder versterkt de werkgroep de samenwerking met de gemeente Amsterdam en het AMS, zodat de kennis uit de Amsterdamse workshop over monitoring vastgelegd kan worden in factsheets. Begin 2020 gaat de werkgroep de verkregen informatie structureren en vastleggen.

Onderdeel van het beoogde eindresultaat is een keuzehulp, waarmee het eenvoudiger wordt de juiste opties voor inspectie- en monitoringstechnieken te vinden voor elke situatie.

Werkgroep uitvoering

Deze werkgroep heeft als doel om bestaande (en innovatieve) werkwijzen te beschrijven. Ook deze werkgoep wil werken aan factsheets. De werkgroep zal in januari 2020 voor het eerst bijeenkomen. Het bleek lastig om dit jaar te starten vanwege het vele werk dat verzet moet worden.

Resultaten

De werkgroepen leveren uiteindelijk documenten, factsheets en een keuzehulp op. Wil je hier als BiKa-lid als eerste gebruik van maken? Zet jouw kritische blik dan in om de eerste versies van een reactie te voorzien. Met de reacties kunnen we de eindresultaten verbeteren, voordat we deze openbaar op de website van CROW plaatsen.

De eerste versies vind je t.z.t. op de besloten ledenpagina van Platform BiKa. Zorg daarom dat je toegang hebt tot deze besloten omgeving.

Lees hier hoe je toegang krijgt tot de besloten ledenpagina >>

Heb je vragen over de werkgroepen? Neem dan contact op met Jos Wessels van CROW.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven