Terugblik bijeenkomst Binnenstedelijke Kademuren (BiKa) Amsterdam (7 mei 2019)

16-05-2019
Genieten, dat was voor mij de bijeenkomst BiKa in Amsterdam. Een enorme opkomst (140 mensen) met een mooie mix van stakeholders (opdrachtgevers, adviseurs, opdrachtnemers en kennisinstellingen), een open en prettige sfeer en intensieve uitwisseling van kennis, oplossingen en ideeën. Ook het aantal (nog) niet leden was behoorlijk. Mijn conclusie is dat het platform bestaansrecht heeft.
 

Na het welkom van onze voorzitter Martijn van der Elzen met een overzicht van het platform, begon het Amsterdamse deel van het programma. Een overzicht van de Amsterdamse opgave en aanpak door Annemarij Kooistra. Daarna gaven Martijn Meulblok, Michael van de Paverd en Albert Jongsma een presentatie.
 
Martijn nam ons mee langs de wijze waarop Amsterdam de toestand van de kades in kaart brengt. Een aanpak waarbij ook nieuwe methoden worden ingezet. De ervaringen die in Amsterdam worden opgedaan kunnen een verrijking zijn voor het aanbod aan inspectiemogelijkheden voor alle infrabeheerders.
 
Michael liet ons zien dat een kademuur in slechte staat niet altijd direct hersteld hoeft te worden. Belastingverlaging is in sommige gevallen een uitstekende (tijdelijke) optie. Ook andere tijdelijke maatregelen,  zoals het plaatsen van een damwand en de ruimte opvullen met zand, kwamen aan de orde. Het onderzoek dat Amsterdam daaraan koppelt, zal een beter beeld geven van de voor- en nadelen van de verschillende preventie- en interventiemaatregelen. Ook zeer bruikbare informatie voor andere gemeenten met vergelijkbare kademuurproblematiek.
 
Het vervangen en opknappen van kademuren voor de lange termijn was het onderwerp van de presentatie van Albert. Betrekken van bewoners, bijvoorbeeld door ontwerpprincipes voor te leggen, kansen om direct andere problemen zoals wateroverlast aan te pakken en het toekomstbestendig maken van de oplossingen kwamen aan de orde. Albert illustreerde wat mij betreft hiermee ook duidelijk dat (op) tijd (beginnen) een belangrijke factor is om de mogelijkheden, die een vervangingsopgave biedt, te benutten.
 
Na een korte levendige discussie sloot platform BiKa de middag af met een overzicht van de resultaten van twee enquêtes. Uit de antwoorden over de toekomstige opgave blijkt dat de komende jaren jaarlijks zeker twee keer zoveel kilometer kademuren zal moeten worden hersteld dan de afgelopen jaren. Een tweede belangrijke uitkomst is dat kennis over methoden die in verschillende steden worden gebruikt in andere steden lang niet altijd bekend zijn. Een bevestiging van het belang van de kennisuitwisseling die het platform BiKa voorstaat.
 
De afsluitende wandeling gaf een goed beeld van de complexiteit van de werkzaamheden in de drukke binnenstad en de consequenties voor het leven in de stad. En het gaf de bezoekers van deze bijeenkomst de kans om elkaar te spreken en kennis en ervaring uit te wisselen. De afsluitende borrel leverde, net als de pauze, zeer levendige gesprekken op. Een relatieve buitenstaander vertelde mij achteraf dat bij deze bijeenkomst opvallend gemakkelijk contact tussen de deelnemers ontstond. Een goed teken!
 
Jos Wessels
Lid kernteam Platform BiKA namens CROW

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven