Terugblik BiKa-café

27-05-2020

De bijeenkomst in Haarlem op 14 mei kon helaas niet doorgaan. Gelukkig was er een ander alternatief: het online BiKa-café! Weliswaar zonder hapjes en drankjes, maar zeker informatief en met positieve reacties. Circa 75 mensen hebben de bijeenkomst bijgewoond. Het programma was behoorlijk vol en afwisselend. De focus lag op de activiteiten van twee werkgroepen: boomkaders en veiligheid.

Input voor de boombelastingen

Boomkaders staat in de startblokken en kon daarom de bijeenkomst goed gebruiken om de conceptversie van het beslismodel te presenteren en input te vragen voor de boombelastingen. Jorin de Vries vertelde dat het beslismodel vooral handig is om in elk stadium van het ontwerp kaderenovaties de verschillende aspecten voor boombehoud in de beschouwingen te betrekken. Dat voorkomt problemen achteraf en zorgt voor evenwichtige oplossingen. De huidige appendix over boombelastingen blijkt in praktijk op verschillende punten verbetering nodig te hebben. De werkgroep moet vooral de link gaan leggen tussen de taal van de boomexperts en de taal van de experts in kademuren. Op die manier verwachten we een (nog) beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke belastingen van bomen en kades. Michel Bakker en Dennis de Goederen hebben de subsessie aan het einde van de online bijeenkomst gebruikt om de wensen en ideeën hierover te verzamelen.

Herziene versie handboek Binnenstelijke Kademuren

De werkgroep veiligheid heeft hoofdstuk 4 uit het handboek Binnenstedelijke Kademuren onder handen genomen. De tekst sluit nu aan op de CROW-CUR aanbeveling 124: ‘Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden’. We hebben een uitgebreidere invulling gegeven aan de veiligheidseis ‘een kademuur in lijn met de Eurocode’ en een aantal andere verbeteringen aangebracht. Het concept is binnenkort voor de leden van het platform beschikbaar.
Na een periode waarin de leden de mogelijkheid hebben de nieuwe tekst toe te passen en commentaar te leveren, wordt het hoofdstuk openbaar beschikbaar en uiteindelijk ook onderdeel van een herzien handboek Binnenstedelijke Kademuren. Adriaan Otte heeft de concepttekst opgesteld, maar kon helaas zelf niet het resultaat presenteren.

De kennisagenda

Al geruime tijd wordt binnen het platform BiKa gesproken over en gewerkt aan een consistent beeld over de gewenste ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de aanpak van binnenstedelijke kademuren. Het is noodzakelijk om samen op te trekken bij de ontwikkelingen. Zo is er beeld wie met welke vraagstukken aan de slag gaat. Op deze manier kan samenwerking makkelijker gefaciliteerd worden.

Mandy Korff heeft de laatste stand van zaken van de kennisagenda gedeeld en in een subsessie interactie hierover gehad met de deelnemers. Ook deze kennisagenda wordt met de platformleden gedeeld.

Vervolg BiKa-café

Het BiKa-café zal wat ons betreft een vervolg krijgen, ook wanneer we weer bijeen mogen komen. Met het kernteam gaan we kijken hoe we deze ervaring een vervolg geven. De presentaties en het plenaire gedeelte van het BiKa-café zijn beschikbaar voor de leden van het platform BiKa. Ale deelnemers hebben een mail met de presentaties ontvangen. Ook lid worden van het platform? Wees welkom! Volg dan deze link.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven