Terugblik: het tweede online BiKa-café

09-11-2020

Werd vorig BiKa-café nog vanuit huis georganiseerd, heeft CROW intussen een professionele studio voor online events opgezet. Er werd geëxperimenteerd met break-out sessies waarin de deelnemers in groepen van vier konden spreken over schadegevallen en de lessen die ze daaruit hebben geleerd. Dit leverde vervolgens interessante bijdragen in de chat. Het was dan ook weer een interessant webinar waarbij de dynamiek van het café omhoog ging door het plenaire gesprek van deelnemers met de voorzitter (Martijn van den Elzen) en de spreker (Sander van Amelsvoort). Het thema wat centraal stond tijdens het tweede BiKa-café was 'schade aan de omgeving'.

Schade aan de omgeving

Schadegevallen in de omgeving blijkt een belangrijk onderwerp. Veel schade is te voorkomen door goede voorbereiding. Toch blijft er een kans dat er schade optreedt. Echt goede voorbereiding betekent dat de maatregelen om schade te beperken en te herstellen ook al zijn bedacht, en zelfs dan kan pech niet uitgesloten worden. Uit de gesprekken achteraf blijkt dat het onderwerp leeft. Het platform BiKa zal dan ook deelnemers mobiliseren om kennis en ervaring over omgaan met omgevingsschade uit te wisselen en vast te leggen.
 

Presentatie-Erratum Hoofdstuk 4 Veiligheid

Adriaan Otte van NEBEST presenteerde de herziening van hoofdstuk 4 van het handboek Binnenstedelijke Kademuren. Hij is schrijver van deze herziening en hij heeft, gezien de reacties van de werkgroep en het kernteam, goed werk geleverd. Dat blijkt ook uit de reacties op zijn presentatie hierover. De aansluiting met de CROW-CUR 124 is in orde. Daarmee hebben we het voortschrijdend inzicht op een mooie manier kunnen implementeren!
 

Platform BiKa in 2021

Dan de activiteiten van het platform zelf: afgelopen jaar is vooral gewerkt aan het vastleggen van bestaande kennis, zodat dit goed toegankelijk wordt. Factsheets voor uitvoering en een nieuw erratum over boomkade(r)s worden eind van het jaar opgeleverd en het hoofdstuk Veiligheid is deze maand beschikbaar op de interne BiKa-website. Komende tijd worden in ieder geval de volgende activiteiten gestart, waarbij beroep gedaan wordt op leden om mee te denken. Reacties hierop graag via platformbika@crow.nl.
  • Lekkage ontlastvloeren en kwelschermen
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken aan oplossingen voor lekkage van houten ontlastvloeren en kwelschermen, dat leidt tot verzakkingen. Beheerders willen graag oplossingen hiervoor delen en nieuwe oplossingen uitproberen.
  • Metselwerk
De gemeente Utrecht start (in samenwerking) een programma en nodigt andere beheerders uit om mee te werken aan dit onderzoeksprogramma.
  • Energieopwekking
Begin 2021 organiseert het platform BiKa een BiKa-café met dit onderwerp. Wil je een uitgewerkt idee presenteren? Dit is een mooie kans!
  • Schadevrij bouwen
Het platform wil een werkgroep schadevrij bouwen oprichten om kennis te verzamelen en vast te leggen. Wil je meedoen met het bepalen van de inhoud, het verzamelen van de kennis en het vastleggen ervan? Meld je dan zo snel mogelijk aan. Wanneer er voldoende mensen mee willen werken, richten we de werkgroep op.
  • Bewezen sterkte
Het Havenbedrijf Rotterdam wil deze gedachte in samenwerking met verschillende partijen, waaronder onderzoeksinstellingen, uitwerken tot een praktisch hanteerbaar en degelijk principe waarmee constructieve veiligheid van onder andere kademuren kan worden aangetoond. Het platform zorgt voor aansluiting bij deze ontwikkeling en kan de platformleden zo op de hoogte houden. We horen graag welke leden van het platform BiKa bij dit initiatief betrokken is en als 'linking pin' naar het platform zou willen optreden.
  • Ontwikkelen proefbelasten
Onder andere in de gemeente Amsterdam wordt proefbelasten gezien als een mogelijke oplossing voor het aantonen van de constructieve veiligheid van constructies waar onvoldoende gegevens van zijn om een betrouwbare berekening te maken. Voor bruggen is er ervaring. Er is een werkgroep opgericht voor het vastleggen van deze ervaring in een richtlijn. In dit plan is ook ruimte om proefbelasten van kademuren op te nemen. We nodigen je uit mee te werken aan een werkgroep proefbelasten van kademuren, die op termijn input kan leveren aan de richtlijn proefbelasten.

De werkgroep 'verbeterde input' is nu een eind op weg met het opstellen van factsheets van bestaande methoden. Nu willen we doorschakelen naar het bijdragen aan het ontwikkelen en vastleggen van innovatieve methoden. In verschillende gemeenten wordt hieraan gewerkt. Het platform zou graag in contact komen met de verschillende ontwikkelingen om afspraken te maken over het delen van informatie over lopende of op te starten pilotprojecten en het delen van kennis en ervaring uit afgeronde en lopende pilots.

Vervolg BiKa-café

De presentaties en het plenaire gedeelte van het BiKa-café zullen snel beschikbaar zijn voor de leden van het platform BiKa. Deze worden op de ledenpagina van het platform geplaatst. Ook ontvangen alle deelnemers een mail met de presentaties.

Het tweede BiKa-café was een goede manier om het platform levend te houden, ookal blijven we informele onderlinge contacten en een rondleiding langs projecten in de stad missen. Desondanks  zal wat ons betreft het BiKa-café een vervolg krijgen, ook wanneer we weer bijeen mogen komen! Het eerstvolgende BiKa-café is dan ook al gepland. Ook lid worden van het platform? Wees welkom! Volg dan deze link.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven