Hoeveel duurzaamheid verdraagt de Haagse vervangingsopgave?

25-11-2019

Donderdag 31 oktober 2019 organiseerde de gemeente Den Haag, samen met het CROW een bijeenkomst voor het Platform Binnenstedelijke Kademuren. Het doel van de bijeenkomst was kennis delen via een bezoek aan de Haagse kademuren in een rondvaartboot, lezingen, gesprekken en discussies.

Van 200 meter naar een kilometer per jaar

Sinds 2012 vervangt Den Haag de kademuren vanuit een programmatische aanpak, Meerjarenprogramma Kunstwerken: hierna MJPK. Vijf jaar later wordt die aanpak opgeschaald met de ruime blik om verschillende civiele kunstwerken te clusteren. Het kostenplaatje voor deze gigantische opgave, met een doorlooptijd tot 2040, komt ongeveer uit op 600 miljoen Euro. De daarmee gepaard gaande structurele financieringssystematiek wordt door het Haagse bestuur omarmd en doet ook onze uitvoering opstomen. Van 200 meter naar een kilometer per jaar. Dat zet zoden aan de dijk!

Participatie

Den Haag kijkt ook naar de omgeving, daar ligt een participatieopdracht. “Inwoners willen betrokken worden om te kijken wat we nog meer kunnen doen met kwaliteitsverbetering van hun omgeving. Hoe kunnen we dat financieren?” aan het woord is: Ricardo Janssen, hoofd Stedelijk beheer, gemeente Den Haag.

 Aan de Van Boecopkade wordt gewerkt aan een faunavriendelijke oever waardoor eenden en ander dieren makkelijker het water in en uit kunnen.

Aan de Van Boecopkade wordt gewerkt aan een faunavriendelijke oever waardoor eenden en ander dieren makkelijker het water in en uit kunnen.

Hoeveel duurzaamheid?

De vraag speelt: hoeveel duurzaamheid verdraagt de Haagse vervangingsopgave? Hoeveel innovatieve kracht is aanwezig? Wat is de juiste vraag aan advies- en ingenieursbureaus en aannemers?
Hoe werken we efficiënter? Hoe beperken we faalkosten? Hoe creëren we gezonde concurrentie, waarbij de prijs niet ten koste gaat van de kwaliteit? Ergo: voor wie doen we wat? Voor het Haagse MJPK-team is dat een leerproces. Het MJPK kenmerkt een programmatische aanpak met een lerend vermogen. Ricardo Janssen: “Ik geloof daarin, en in het delen van die kennis. Daarom juich ik het platform toe en ben blij met de grote opkomst. Niet alleen in Den Haag maar op meer plekken in Nederland staan we voor een grote opgave en de kennis daarover met elkaar delen vind ik heel belangrijk.”

Steffanie Merema, technisch manager MJPK vertelt: “In ons programma houden wij rekening met de toekomst. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in ons werk. In aanbestedingen is de Dubomat-tool een EMVI-criterium. Op die manier meten en vergelijken we de CO2-uitstoot van onze materialen. Bovendien is er binnen ons programma veel aandacht voor ecologie: bijvoorbeeld een uitgekiend bomenbeleid, faunavriendelijke oevers en plantvriendelijke kademuren. Het Betonakkoord stimuleert ons om het met elkaar te hebben over circulaire technieken en innovaties.”

 Hier metselen we een speciale permavoid-construcie tussen beton en metselwerk die varens en andere plantjes heel fijn vinden.

Hier metselen we een speciale permavoid-construcie tussen beton en metselwerk die varens en andere plantjes heel fijn vinden.

“Voor het gebruik van Aquathermie, een alternatieve vorm van energiewinning uit water, zijn we op zoek naar een project waar we samen met een marktpartij kunnen optrekken.” aldus Steffanie Merema.

Wil je meer weten over duurzaamheidaspecten bij de vervanging van kademuren? Neem dan contact op kademuren@denhaag.nl.

Lees ook de terugblik op de bijeenkomst van 31 oktober 2019.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven