Nieuws

Hier staat het laatste nieuws van BiKa.

Zeer geslaagde bijeenkomst Binnenstedelijke Kademuren in ’s-Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch heeft het platform BiKa hartelijk onthaald in het stadhuis midden in het centrum. Een prachtige zaal, koffie met de Bossche bol, alles was prima georganiseerd. Waarvoor hartelijke dank!

Het platform BiKa is weer up and running na een (te) lange periode van inactiviteit. CROW heeft serieus werk gemaakt van de doorstart i.s.m. het kernteam dat nu als een soort dagelijks bestuur functioneert. De aanwezigen kregen van Martijn van den Elzen een duidelijk beeld van de plannen van het platform BiKA voor 2019 en verder. Om deze plannen te realiseren riep Martijn alle leden op om actief mee te werken en waar nodig mee te financieren. Het is immers een platform van en voor de leden. Inmiddels hebben zich al leden voor de verschillende werkgroepen aangemeld. Er zit dus inderdaad energie in!

Tussen de presentaties door stond Martijn nog even stil bij de wisseling van de wacht. Fred Jonker, de initiator van het eerste uur, heeft het stokje overgedragen aan Jos Wessels van CROW. En Fred heeft het warme applaus van de aanwezigen voor zijn enthousiaste en professionele wijze van opereren meer dan verdiend. Martijn neemt de voorzittershamer over van Jarit de Gijt. Jarit blijft actief in het kernteam.

De heren van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de opdrachtnemer Nico de Bont lieten in drie presentaties zien hoe ’s-Hertogenbosch een omvangrijk project professioneel en efficiënt aanpakt en werk maakt van een goede relatie met de omgeving. De presentaties zijn aan de aanwezigen verstuurd en worden voor de leden beschikbaar gesteld, zodra de digitale infrastructuur van het platform BiKa hiervoor is ingericht.

De rondleiding langs het werk liet zien hoe met relatief eenvoudige maar heel slim gekozen middelen efficiënt gewerkt kan worden. En het netwerk rond kademuren kreeg een extra boost tijdens de borrel in het stadhuis.

Als met al een zeer geslaagde middag!

            

                                                                           

Binnenstedelijke kademuren weer op waarde

Op 25 oktober komt het Platform Binnenstedelijke Kademuren bij elkaar in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende sprekers de aanwezigen meenemen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de kademuren. Ivo Scheffers, een van de sprekers, vertelt in het artikel over de projecten in Den Bosch en hoe de stad het historische karakter van de kademuren in ere herstelt.
Lees hier het artikel

Herstart platform onder CROW

Het Platform is blij dat het CROW bereid is om de taak op zich te nemen het platform te faciliteren en als “programmabureau” op te treden. Het platform is weer bereikbaar via:

Nieuwe voorzitter

Martijn van den Elzen heeft Jarit de Gijt opgevolgd als voorzitter van het kernteam. Jarit heeft i.s.m. Fred Jonker het platform tot leven gebracht, Martijn gaat met groot enthousiasme aan de slag om het platform nog verder te ontwikkelen en de kennisuitwisseling te versterken, ondersteund door Jos Wessels (CROW).

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven