Agenda

Hier bevinden de geplande en voorheen geplande bijeenkomsten.

Geplande bijeenkomsten: 

Haarlem: Wordt vervolgd

Voorheen geplande bijeenkomsten:


Platform Binnenstedelijke Kademuren
te gast in ’s-Hertogenbosch

Donderdag 25 oktober 2018 van 13.00 – 17.00 uur
Bestuurscentrum ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7

Aanmelden kan nu hier!
Gasten € 110,- exclusief BTW
Leden Platform BiKa gratis

Kademuur

Programma (Herzien)

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening (Martijn van den Elzen, voorzitter Platform BiKA, Movares)
13.15 uur Inleiding over het platform en aanpak met CROW (Jos Wessels, CROW)
13.30 uur Stand van zaken werkgroepen / herziening handboek (Martijn van den Elzen)
13.45 uur BRIM subsidie Vestingwerken (Ivo Scheffers, gemeente ’s-Hertogenbosch)
14.15 uur Herstel kademuren met behoud van historisch materiaal (Bas van Zwam, gemeente
                ’s Hertogenbosch) 
14.45 uur Pauze
15.00 uur Restauratie historische kademuren Syquin van den Berg (aannemingsbedrijf Nico de Bont BV)
15.30 uur Bezoek werkzaamheden (lopend, o.l.v. Bas van Zwam, gemeente
                 ’s-Hertogenbosch)
17.00 uur Borrel


Contact: Platformbika@crow.nl
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven