Voor opdrachtnemers

CROW biedt u via EMVI-prestatiemeting voor aannemers de mogelijkheid om door uw opdrachtgevers te worden beoordeeld. Het voordeel hiervan is dat u deze feedback kunt gebruiken ter verbetering van uw eigen organisatie.

Beoordelingen zorgen ervoor dat er een duidelijk beeld ontstaat van uw organisatie en dat er vertrouwen wordt gecreëerd. Voor een opdrachtgever is dit vaak één van de redenen om juist met u een samenwerking aan te gaan in plaats van met de concurrent zonder beoordelingen.

 

EMVI-prestatiemeting voor aannemers

In samenwerking met het bedrijf EMVI-prestatiemeting heeft CROW de softwaretool EMVI-prestatiemeting voor aannemers ontwikkeld. Met deze tool kunt u als aannemer, opdrachtgevers vragen om beoordelingen en om deze beoordelingen ook beschikbaar te maken voor andere opdrachtgevers.

 

Landelijke CROW Past Performance systematiek

Om vergelijkbare en zo objectief mogelijke beoordelingen te verkrijgen is uniformiteit erg belangrijk. Om u als opdrachtnemer zo goed mogelijk te laten beoordelen, wordt er bij EMVI-prestatiemeting voor aannemers gebruikt gemaakt van de uniforme vragenlijst van de landelijke Past Performance systematiek.

 

Waarom gebruik maken van EMVI-prestatiemeting voor aannemers?

  • U ontvangt feedback ter verbetering van uw organisatie;
  • U optimaliseert het beeld van uw organisatie en creëert vertrouwen naar uw huidige en toekomstige opdrachtgevers;
  • Gebaseerd op de uniforme landelijke Past Performance systematiek;
  • U heeft de mogelijkheid om eerder beoordeelde opdrachten online te presenteren;
  • Beoordelingen vergroten de kans op uitnodigingen voor nieuwe onderhandse aanbestedingen.

Geïnteresseerd?

Bent u benieuwd welke voordelen “EMVI-prestatiemeting voor aannemers” u nog meer opleveren?
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtnemers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

© Copyright 2014 CROW