Training CROW Past Performance

Beoordelen doet u niet zomaar… Beoordelen doet u met een doel.

Een zorgvuldige en objectieve toepassing is belangrijk voor het succes van CROW Past Performance. Hiervoor is een gedragscode opgesteld waarin de beoordelaar zichzelf verplicht de systematiek correct toe te passen. Het volgen van een training maakt hier onderdeel van uit zodat mensen die er invulling aan geven over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. 

Voordelen: 

  • Maar één dag weg van de werkvloer voor een klassikale training; 
  • Past Performance coach helpt het geleerde in de praktijk te brengen; 
  • Op eigen tempo kennismaken met Past Performance in onze elektronische leeromgeving; 
  • Je krijgt handvatten aangereikt om professioneel en effectief gesprekken te voeren in het kader van de CROW Past Performance systematiek; 
  • Verzorgd door de beheerder van de systematiek. 
     

Waaruit bestaat de training? 

De training bestaat uit de volgende onderdelen: 

  1. Trainingsvideo met opdrachten in onze elektronische leeromgeving; 
  2. Eén dag klassikaal trainen van vaardigheden en gebruik; 
  3. Mogelijkheid tot een Past Performance coach op de werkvloer. 

Voor wie?

De training is voor iedereen die tijdens zijn werkzaamheden te maken heeft met de Past Performance systematiek. Met name die mensen die tijdens de uitvoering invulling geven aan de samenwerking en elkaar daar op beoordelen. Dus zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De training wordt op verschillende locaties en ook incompany aangeboden. 
  

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtnemers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW