Voor opdrachtgevers

Maak de samenwerking met uw opdrachtnemer bespreekbaar. CROW biedt u als opdrachtgever de mogelijkheid om met CROW Past Performance uw projectsamenwerkingen in de bouw- en infrasector te meten en te beoordelen.

Waarom gebruik maken van CROW Past Performance? De voordelen volgens onze gebruikers: 

  • Uniforme standaard voor prestatiemeten; 
  • Samen met andere overheden investeren in één systematiek; 
  • De zachte kant van samenwerking bespreekbaar maken wordt een stuk makkelijker; 
  • CROW Past Performance helpt het gesprek aan te gaan over houding en gedrag en biedt een kans deze te verbeteren;
  • Een goede samenwerking verhoogt ook het werkplezier. Bijvoorbeeld: revisies zijn nu wél op tijd binnen, meerwerk wordt tijdig gemeld én goed onderbouwd etc.;
  • Het selectieproces voor onderhandse aanbestedingen kan transparanter worden gemaakt; 
  • CROW Past Performance kan onderdeel zijn van een leveranciersbeoordelingssysteem.  
     

Landelijke CROW Past Performance systematiek

Om vergelijkbare en zo objectief mogelijke beoordelingen te maken is uniformiteit erg belangrijk. CROW Past Performance maakt daarom gebruik van een uniforme vragenlijst die is gebaseerd om de landelijke Past Performance systematiek.

Geïnteresseerd?

Wilt u weten welke voordelen “CROW Past Performance” u nog meer opleveren?
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW