Dusseldorp & Past Performance: pro-actief vragen om beoordeling

CROW ziet dat een aantal aannemersbedrijven bezig is om software te laten bouwen waarmee beoordelingen op basis van de Past Performance-systematiek gemakkelijk verzameld en geanalyseerd kunnen worden (i.p.v. de klanttevredenheidsonderzoeken die nu worden gebruikt). Op deze manier vraag je als bedrijf actief om beoordeeld te worden, om die resultaten te gebruiken ter verbetering van je eigen organisatie, in EMVI-plannen, bij het delen van de successen of op andere manieren. De basis van de beoordeling die de betreffende opdrachtgever daarvoor moet doen is de uniforme vragenlijst uit de CROW Past Performance-systematiek.

Naam: Jerry Bouwmeester
Organisatie: Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV
Functie: projectleider design & construct
Datum: 25 september 2017

CROW vindt deze pro-actieve benadering van bedrijven om zich te laten beoordelen een positief gebruik van de Past Performance-systematiek, die we nog niet vaak gezien hebben. Vandaar dat CROW hier aandacht aan wil besteden. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV is het eerste bedrijf dat hiermee aan de slag gaat en Jerry Bouwmeester, projectleider design & construct, wil zijn ervaringen graag delen.

Wat is de achterliggende gedachte/motivatie van Dusseldorp om op deze manier te werken?

Jerry: “De huidige situatie in de branche vraagt om vernieuwend denken en andere samenwerkingsvormen dan alleen traditioneel. Past Performance is een goed instrument om de verbeterpunten van het bedrijf inzichtelijk te maken. Meten is immers weten. De verbeterpunten worden actief opgepakt en uiteindelijk vertaalt zich dat in bijvoorbeeld een verbeterd proces tijdens uitvoering van het werk. De kwaliteit wordt aantoonbaar gemaakt met verifieerbare prestatie-informatie.”

Wat zie je als voordelen t.o.v. de bestaande klanttevredenheidsonderzoeken?

“Bestaande klanttevredenheidsonderzoeken kijken terug en zijn algemeen. De methodiek van Past Performance kent een gerichte en projectspecifieke vraagstelling. Ook al geeft de naam een andere indruk, de methodiek meet ook tijdens het proces met de mogelijkheid tot tussentijdse bijstelling.”

Helpt de beoordeling jullie bij het opstellen van een EMVI-plan?

“Ook aan de voorkant, zoals bij het schrijven van kwalitatief nog betere plannen van aanpak voor aanbestedingen, draagt het bij. Het is immers aantoonbaar waar wij goed in zijn, onderbouwd met cijfers.”  

Zijn er al ervaringen mee opgedaan en hoe luiden deze?

“Bij diverse projecten is door de opdrachtgever Past Performance toegepast, er werd dus op hun initiatief gemeten. Vrij snel zijn wij er zelf mee aan de slag gegaan, ook door onze ervaringen met de al gedane metingen. De door meting geconstateerde aandachtspunten zijn constructief opgepakt, dat is zeker gewaardeerd door de opdrachtgever. Natuurlijk zijn de projecten waarop wij tussen de 9 en 10 (op een schaal van 1 tot 10) scoorden een opsteker. Dat deel je met de hele ‘ladder’; van projectleider tot grondwerker. Het motiveert en stimuleert tot verdere optimalisatie. Het terugkoppelen van aandachtspunten geeft vervolgens een goede prikkel tot verbetering.”

Zou je deze werkwijze durven en willen aanbevelen aan collega-bedrijven?

“Als bedrijf moet je hier aan toe zijn. Wij hebben al veel ervaring met het werken in bouwteam en dat is al een andere vorm van samenwerken met de opdrachtgever. Als je open staat voor verbetering binnen de eigen organisatie en kritisch durft te zijn, dan ja.”

Zie je deze aanpak als mogelijkheid om de resultaten van Past Performance juist in je voordeel te gebruiken als bedrijf en niet af te wachten of een eventueel slechte beoordeling in je nadeel zou uitpakken?

“Uiteraard, de resultaten van Past Performance gebruik je om te verbeteren. Huiverig zijn voor een slechte beoordeling is geen optie als je Past Performance inzet. Elke beoordeling, goed of minder goed, zorgt vervolgens voor verbetering van de kwaliteit van het werk. Uiteindelijk kan het resultaat zijn dat het prijsniveau voor de branche verbetert door meer kwaliteit te leveren. Kwaliteit heeft immers een prijs.”

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtnemers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW