5 vragen aan Groningen Seaports

Groningen Seaports vertelt in '5 vragen aan' welke ervaringen zij hebben met Past Performance en waarom zij kozen voor de Past Performance systematiek van CROW.

Naam: Henk Blaauw
Organisatie: Groningen Seaports
Functie: manager Project- & Asset management

Wat was/waren voor jullie organisatie de reden(en) om de Past Performance systematiek van CROW te gaan gebruiken?

Wij hebben behoefte aan een meer transparante selectie- en beoordelingsmethodiek die recht doet aan de geleverde kwaliteit door de opdrachtnemers. Dit geldt zowel voor werken als ook voor aan werken gerelateerde diensten en leveringen.

Hoe beoordeelde u/uw organisatie voorheen de samenwerking met een opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een project?

Dit werd vooral besproken tussen enerzijds de directievoerder/toezichthouder en anderzijds de uitvoerder en projectleider van de aannemer met name tijdens de bouwvergaderingen.
Hoe bepaalde u bij meervoudig onderhandse aanbestedingen welke aannemers werden uitgenodigd?
Tot op heden wordt er een lijst opgesteld door de betreffende projectverantwoordelijke op basis van ervaringen uit het verleden.

Wat vindt u van de doorontwikkeling van Past Performance van eenzijdig naar wederzijds beoordelen?

Wij zijn hier absoluut voorstander van. Zolang wederzijds beoordelen nog geen onderdeel is van Past Performance, passen wij hiervoor een schaduw systeem toe. Zodoende passen we nu al wederzijds beoordelen toe.

Heeft u/uw organisatie de systematiek al toegepast/ past u de systematiek al toe in een project?

De systematiek van PP is opgenomen is onze raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten. De raamovereenkomst loopt voor de periode 2013-2017.

 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtnemers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW