5 Vragen aan de gemeente Urk

De gemeente Urk vertelt in '5 vragen aan' welke ervaringen zij hebben met Past Performance en waarom zij kozen voor de Past Performance systematiek van CROW.

Naam: Dick van der Snee
Organisatie: Gemeente Urk
Functie: beleidsmedewerker civiele techniek en stedelijk water 
Datum:
11 september 2017
 

1. Wat was/waren voor jullie organisatie de reden(en) om de Past Performance systematiek van CROW te gaan gebruiken?

De gemeente Urk had een “eigen” formulier ontwikkeld om achteraf de projecten samen met de aannemers te evalueren. De Past Performance systematiek is professioneler en meer uniform. Bovendien worden gegevens centraal gearchiveerd.
 

2. Hoe beoordeelde u/uw organisatie voorheen de samenwerking met een opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een project?

Niet technische zaken werden minder snel benoemd. Meer vooroordelen!
 

3. Hoe bepaalde u bij meervoudig onderhandse aanbestedingen welke aannemers werden uitgenodigd?

Aan de hand van een groslijst en evaluatieformulieren werden bij onderhandse aanbestedingen vier bekende aannemers uitgenodigd en één nieuwe.
 

4. Wat vindt u van de doorontwikkeling van Past Performance van eenzijdig naar wederzijds beoordelen?

Goede zaak, meer synergie en niet alleen: wie betaalt die bepaalt.
 

5. Heeft u/uw organisatie de systematiek al toegepast/past u de systematiek al toe in een project?

Gezamenlijk met de buurgemeente NOP (NoordOostPolder).

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW