5 Vragen aan de gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder vertelt in '5 vragen aan' welke ervaringen zij hebben met Past Performance en waarom zij kozen voor de Past Performance systematiek van CROW.

Naam: Gerbert Schaapman
Organisatie: Gemeente Noordoostpolder
Functie: Manager Ingenieursbureau

Wat was/waren voor jullie organisatie de reden(en) om de Past Performance systematiek van CROW te gaan gebruiken?

Wij hadden behoefte aan een meer transparante selectie- en beoordelingsmethodiek die recht doet aan de geleverde kwaliteit door de aannemers.

Hoe beoordeelde u/ uw organisatie voorheen de samenwerking met een opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een project?

Dit was vooral een aangelegenheid die werd besproken tussen enerzijds de directievoerder en toezichthouder en anderzijds de uitvoerder en projectleider van de aannemer tijdens de bouwvergaderingen.

Hoe bepaalde u bij meervoudig onderhandse aanbestedingen welke aannemers werden uitgenodigd?

Tot op heden wordt er een lijst opgesteld door de betreffende projectleider op basis van ervaringen uit het verleden. Deze lijst wordt besproken met het team en de manager.

Wat vindt u van de doorontwikkeling van Past Performance van eenzijdig naar wederzijds beoordelen?

Het is goed om als opdrachtgever en opdrachtnemer van elkaar te weten wat de verwachtingen zijn en hoe een proces van uitvoering in alle facetten is verlopen.  

Heeft u/ uw organisatie de systematiek al toegepast/ past u de systematiek al toe in een project?

De systematiek van PP is recent voor het eerst toegepast in een meerjaren bestek voor groot onderhoud asfalt.
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW