5 Vragen aan de gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen vertelt in '5 vragen aan' welke ervaringen zij hebben met Past Performance en waarom zij kozen voor de Past Performance systematiek van CROW.

Naam: Maarten van de Kerkhof
Organisatie: Gemeente Heerlen
Functie: Projectleider stadsinfra

Wat was/waren voor jullie organisatie de reden(en) om de Past Performance systematiek van CROW te gaan gebruiken?

Het drempelbedrag voor onderhands aanbesteden is opgetrokken van € 400.000 naar  € 1.500.000, -. Hierdoor zal deze vorm van aanbesteden toenemen. Om te kunnen motiveren waarom het ene bedrijf is uitgenodigd en een ander niet zullen we van het Past Performance systeem gebruik maken. Dat alles via een systematiek die transparant is, die niet afhankelijk is van persoonlijke voorkeur.

Hoe beoordeelde u/uw organisatie voorheen de samenwerking met een opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een project?

Dat is sterk verschillend en afhankelijk van het project en de betrokken personen. Van uitstekend tot schandalig slecht. Van een oplevering waarbij beide partijen tevreden zijn tot arbitrage en hoger beroep. Belangrijk is dat van de start af aan de verwachtingen duidelijk zijn. Het Past Performance systeem voorziet in periodieke communicatie hierover. We verwachten dat dit ten goede komt aan het project en op het eind van het werk een wederzijdse positieve ervaring oplevert.

Hoe bepaalde u bij meervoudig onderhandse aanbestedingen welke aannemers werden uitgenodigd?

Aannemers die een openbaar werk naar tevredenheid uitvoerden hadden de voorkeur. Verder werd gezocht naar een aannemer die geschikt was voor het betreffende project (nadruk op asfalt of riool of grondwerk of omgeving). En in enige mate had persoonlijke voorkeur ook invloed op de uitvraag, zeker als je net met een aannemer een openbaar werk op positieve wijze had afgerond.

Wat vindt u van de doorontwikkeling van Past Performance van eenzijdig naar wederzijds beoordelen?

Wederzijds beoordelen is prima. Het dwingt je ook even stil te staan bij je eigen opstelling/verwachting. Ook opdrachtgevers kunnen onredelijk en onduidelijk zijn. Het oordeel van de opdrachtgever hogerop kunnen aankaarten is dan ook prima. Soms kan dat nodig zijn om tot beter eigen inzicht te komen. Maar de stem van de werkvloer moet wel bepalend blijven wil het systeem blijven werken, draagkracht hebben. Zodra outsiders conclusies gaan beoordelen/aanpassen gaat de draagkracht van het systeem direct verloren. Juridisering van het systeem is niet gewenst.

Heeft u/uw organisatie de systematiek al toegepast/past u de systematiek al toe in een project?

Wel andersom. Heerlen kende een bestraffingssystematiek. Bij 5 minpunten werd je een paar jaar niet gevraagd en ook openbaar uitgesloten. Dat ging niet goed omdat er geen pluspunten mogelijk waren en omdat outsiders het oordeel van de betrokkenen ter discussie stelden of zelfs overruleden. Het was bovendien een systeem achteraf  en niet een systeem van beoordeling gedurende de uitvoering.

Wat zijn uw eerste ervaringen met de systematiek?

De eerste ervaring moet nog komen. We starten er net mee. Het zal ook even duren voordat iedereen eraan gewend is. Je moet het geheel ook de tijd gunnen om te kunnen werken. Na de invoering en het consequent toepassen zullen we zien hoe het gaat.

Hoe denkt u dat de Past Performance systematiek eruit ziet over vijf jaar?

Ik hoop op een breed draagvlak, ik vrees juridisering.

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW