5 Vragen aan de gemeente Almelo

De gemeente Almelo vertelt in '5 vragen aan' welke ervaringen zij hebben met Past Performance en waarom zij kozen voor de Past Performance systematiek van CROW.

Naam: Harrie Scholten
Organisatie: Gemeente Almelo
Functie: coƶrdinator/senior adviseur
Datum: 21 augustus 2017

1. Wat was/waren voor jullie organisatie de reden(en) om de Past Performance systematiek van CROW te gaan gebruiken?

De gemeente Almelo wil wel kennis op doen en ervaring krijgen om Past Performance (PP) te gebruiken.
In ons samenwerkingsverband INT (samenwerking ingenieursbureaus van gemeente Oldenzaal, Hengelo, Enschede, Borne en Almelo) hebben we ook afgesproken er mee aan de slag te gaan.
 
Wij als gemeente Almelo hebben aangegeven de PP nog niet te gebruiken voor het uitnodigingsbeleid, maar dat zou in de toekomst nog wel anders kunnen worden. Andere paar andere INT-gemeenten willen dat wel doen. We staan daar dus verschillend in.

2. Hoe beoordeelde u/uw organisatie voorheen de samenwerking met een opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een project?

Ja, die werd niet beoordeeld. Na einde werk werd er wel eens geƫvalueerd. Daar bleef het dan ook bij. Zowel de aannemer als wij als opdrachtgeven waren vrij om er wat mee te doen.

3. Hoe bepaalde u bij meervoudig onderhandse aanbestedingen welke aannemers werden uitgenodigd?

Wij hebben een groslijst van verschillende typen werk. De (“lokale”) aannemers op die lijst proberen we over het gehele jaar gezien even vaak uit te nodigen. En dat lukt goed. 

Dat beleid wordt elk jaar ook besproken met de betreffende aannemers en die zijn er uitermate goed over te spreken. Ik probeer dit beleid door de eenvoud wel zolang mogelijk vol te houden. Komend jaar gaan we dat beleid ook openbaar vast leggen.

4. Wat vindt u van de doorontwikkeling van Past Performance van eenzijdig naar wederzijds beoordelen?

Daar zijn we erg blij mee. Ook wij als opdrachtgever hebben er belang bij hoe een aannemer naar ons kijkt en wat ze van ons vinden. Je weet dat als we een slecht contract op de markt brengen dat we dan veel gehannes tegen zullen komen. Dus dat houd ons ook scherp.
 
Ook is belangrijk hoe en hoe snel de opdrachtgever acties na komt. Allemaal wel punten om voor in de spiegel te kijken.

5. Heeft u/uw organisatie de systematiek al toegepast/past u de systematiek al toe in een project? 

We zijn dit jaar begonnen met de PP. Onze eerste contracten zijn laat op de markt gekomen dit jaar en daarvan zijn de contracten nog niet afgelopen. Dus we hebben in totaal nog weinig ervaring. De eerste gesprekken zijn wel geweest. Maar daar kun je nog niet veel van zeggen.

6. Wat zijn uw eerste ervaringen met de systematiek?

Voor de CROW-systematiek hebben we al wel eens gewerkt met een eigen opstelling of een opstelling PP van een aannemer. Die gesprekken zijn wel zeer positief uitgevallen en heb gemerkt dat de aannemer er ook graag wat van wil leren of beter worden

7. Hoe denkt u dat de Past Performance systematiek eruit ziet over vijf jaar? 

Ja daar kijk ik toch wel wisselend tegen aan. Ik ben wel bang dat de waarderingen elkaar uit zullen vlakken, op een dusdanige manier dat we het alsnog niet kunnen gebruiken voor het uitnodigingsbeleid.
 
Zeker als we uit gaan van een waardering binnen een landelijke  database. Misschien is het daarom wel goed om de waarderingen binnen de gemeente zelf op te slaan en de landelijke waarderingen niet mee te nemen.
Als ik naar de huidige waarderingen kijk en onze jonge ervaringen met dezelfde aannemers, dat er veel verschillen zitten in de waarderingen.
 
De vraag is wat je daar dan aan hebt. Uiteindelijk blijft het persoonlijke aspect een belangrijke rol spelen.
Al met al voor mij toch reden om vooral naar onze eigen waarderingen te kijken en om daar wat mee te doen. We zullen natuurlijk zeker ook blijven kijken naar de waarderingen binnen de CROW. Maar misschien leert de toekomst ons wat anders. We blijven wel nieuwsgierig meedoen.

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW