Onderzoek CROW PastPerformance: Dank voor jullie medewerking! 16 okt 2019

  In de afgelopen periode is het onderzoek naar een mogelijke nieuwe koers voor CROW PastPerformance definitief afgerond. Een groot aantal van jullie hebben de vragenlijst ingevuld: hartelijk dank daarvoor! Wij zijn erg blij dat jullie je mening en ervaring rondom PastPerformance met ons hebben willen delen.

  Nog even in het kort: PP is de systematiek voor decentrale overheden om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te professionaliseren én om prestaties te meten. Tijdens het uitvoeren van een opdracht kunnen de partijen elkaar wederzijds beoordelen en elkaar helpen de samenwerking te verbeteren. De beoordeling van een opdrachtnemer door een opdrachtgever vertaalt zich in een cijfer, dat na het afronden van het project ook inzichtelijk wordt voor andere opdrachtgevers die de PP-tool gebruiken.

  Er waren vraagtekens bij de wenselijkheid van het delen van cijfers. Reden voor CROW om dit te toetsen bij de gebruikers! Voor het onderzoek zijn drie hypothesen geformuleerd:

  1.            Een aanzienlijk deel van de gebruikers heeft problemen met het delen van cijfers.
  2.            De systematiek heeft nog meerwaarde als de cijfers niet meer worden gedeeld.
  3.            De opdrachtgevers en -nemers hebben behoefte aan inzicht in eigen presteren (cijfers) en benchmarks.
   
  De beknopte resultaten van het onderzoek vind je hier.

  Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van de respondenten juist niet (expliciet) tegen het delen van cijfers is. Sterker nog, een klein deel vindt PP nog een interessant product zonder het delen van cijfers.

  Stoppen met het delen van cijfers is dus geen optie, omdat daarmee het voortbestaan van het systeem onder druk komt te staan en er dan geen rol voor CROW meer zal zijn en er versnippering optreed. Daar is de sector niet bij gebaat.
  We zien kansen om – op basis van de inzichten die we van de respondenten hebben teruggekregen - de systematiek verder te verbeteren en te laten groeien in volwassenheid. En dat is waar we op in gaan zetten!

  Meer weten over CROW PastPerformance

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW