PastPerformance voor aannemers live 15 okt 2019

  Dé systematiek voor decentrale overheden om prestaties te meten en de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer te professionaliseren is CROW PastPerformance.
   
  Onlangs is voor aannemers een koppeling gerealiseerd tussen de CROW PastPerformance database en het product 'Prestatiedatabank' van het bedrijf EMVI-prestatiemeting.
  Het voordeel van deze koppeling is tweeledig.
  • Aannemers krijgen actueel inzicht in hun landelijke PastPerformance. Zij kunnen de eigen PastPerformance beoordelingen importeren en analyseren.
  • Aannemers kunnen zich op eigen initiatief laten beoordelen op Past Performance bij opdrachtgevers die nu nog geen Past Performance toepassen. Daarmee zijn zij dus niet meer afhankelijk van bijvoorbeeld een gemeente of ze worden beoordeeld op Past Performance. Op deze manier kunnen aannemers meer scores van projecten in de landelijke database presenteren aan opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers gebruiken Past Performance scores voor de selectie van aannemers voor onderhandse opdrachten, vaak in combinatie met groslijsten.
   
  Inmiddels maken zo'n 35 aannemers hiervan gebruik, bijna wekelijks meldt zich een nieuwe aannemer voor een Past Performance abonnement.
   
  Klik hier: https://www.crow.nl/past-performance/voor-opdrachtnemers
   
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
  CROW
  Roy Voorend
  06-57886722
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW